Výpis systémových zpráv

Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby

Datum uveřejnění 22.06.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.06.2015
Označení verze Aktuální  (09.12.2015 09:56:46)
Systémové číslo P15V00003684
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby poskytované v budově Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
– pomůcka pro přesun klientů – transportní, stavěcí,
– pomůcka pro přesun klientů - pasivní vakuový zvedák vč. síťového vaku,
– koupací lůžko,
– čtyřbodové chodítko – zvýšená hmotnost,
– dvoukolové chodítko – skládací,
– jednostranné chodítko pro pacienty po CMP,
– mechanický transportní invalidní vozík – odlehčený,
– mechanický invalidní vozík pro pacienty se zvýšenou hmotností,
– držáky na příbory, vidličky a lžíce se zahrnutou rukojetí.
Podrobná specifikace poptávaného nábytku je předmětem přílohy č. 1 a položkového rozpočtu v příloze 4. Oznámení. Pokud jsou ve specifikaci předmětu plnění obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Předmět zakázky zahrnuje pořízení (výrobu) kompenzačních pomůcek, jejich dopravu a montáž na zadavatelem určeném místě a zajištění garanční služby po celou dobu trvání garance v místě plnění. Celková cena musí obsahovat veškeré související náklady s výše uvedenými úkony.
Předmět zakázky bude proveden v parametrech definovaných v přílohách č. 1 a 4 a kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie.
Dodané pomůcky musí splňovat všechny bezpečnostní zásady, především z hlediska nezávadnosti materiálů - netoxických materiálů a použitých barev, materiálů splňující hygienická pravidla.
Zadavatel nepřipouští nabídku použitého zboží.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Pořízení předmětu veřejné zakázky je spolufinancováno ze zdrojů EU, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 258 166,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Zdvihací zařízení pro zdravotnictví
  • Vozíky pro invalidy a pojízdná křesla
  • Pomůcky pro staré lidi
  • Pomůcky pro invalidy
  • Lžíce a vidličky
  • Jídelní nože pro stolování
  • Koupací vany
Datum ukončení příjmu nabídek 13.07.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka kompenzačních pomůcek pro potřeby odlehčovací služby
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Kopřivnice
IČO 00298077
Adresa
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 213955

Nahoru