Výpis systémových zpráv

Dodávka informačního systému ERP včetně integrace se stávajícími aplikacemi - rozšíření softwaru

Datum uveřejnění 23.09.2013  
Označení verze Aktuální  (29.03.2019 13:22:07)
Systémové číslo P13V00006374
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka informačního systému ERP včetně integrace se stávajícími aplikacemi - rozšíření softwaru
Druh Dodávky
Popis Zadavatel uplatňuje v zadávacím řízení jednací řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, a to vzhledem ke specifičnosti (zvláštnosti) předmětu plnění veřejné zakázky, kde může být předmět plnění splněn z technických důvodů a důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem.

Zadavatel se rozhodl pro rozšíření stávajícího informačního systému pro zpracování ekonomických informací GINIS, který je provozován v sídle zadavatele.

Předmět veřejné zakázky spočívá v propojení ekonomického informačního systému GINIS na Informační systém základních registrů, který je nutno realizovat zejména z důvodů povinností uložených orgánům veřejné moci využívat referenční údaje obsažené v základních registrech zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Propojení bude sloužit k čerpání aktuálních údajů ze základních registrů u nových subjektů, ke ztotožnění již založených subjektů a jejich aktualizaci, a k provádění průběžné aktualizace údajů u všech vedených subjektů. GINIS je vícemodulární systém skládající se z navzájem propojených programových modulů, které řeší celou problematiku zpracování ekonomických informací na MěÚ Valašské Meziříčí. Systém se skládá z programového vybavení – software a dále z dat, které jsou uloženy ve větším počtu datových souborů. K rozšíření systému o další funkcionality je potřebné mít k dispozici zdrojové kódy SW modulů, popisy datových struktur a projektovou dokumentaci systému popisující konfiguraci a způsob nastavování parametrů systému.

Z technického hlediska je možné do systému implementovat pouze komponenty, které musí zohledňovat technické řešení stávajícího systému, být s ním tzv. kompatibilní a toto není možné realizovat bez vlastnictví zdrojových kódů a projektové dokumentace. Volání modulu propojení na ISZR musí být dostupné z několika modulů systému (SML, DDP, KDF, KOF) s využitím vnitřní kartotéky ESU, modul musí znát strukturu databázových souborů GINIS pro načítání údajů z databáze, provádět jejich modifikace dle údajů obsažených v ISZR, uložit aktualizovaná data do databáze GINIS pro následnou jejich údržbu a využívání ostatními moduly a uživateli systému GINIS.

Předmětem veřejné zakázky je dále rozšíření GINIS o modul „Rozklikávací rozpočet“, který umožní transparentně sledovat hospodaření města včetně zveřejnění všech podstatných informací na webových stránkách města. Modul „Rozklikávacího rozpočtu“ musí zobrazovat data uložená v interní databázi GINIS, zohledňovat on-line změny probíhající v systému GINIS a tyto okamžitě zveřejňovat v aktuální podobě.

Zmíněné moduly musí spolupracovat uvnitř systému GINIS s ostatními moduly systému GINIS, využívat a aktualizovat data se znalostí architektury systému a databázových struktur. V obou případech je tedy nutné implementovat oba moduly dovnitř systému GINIS, což je schopen z technického hlediska zajistit pouze tvůrce systému GINIS.

Systém GINIS je software produkt, je tedy autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel vlastní pouze oprávnění využívat licenci k provozování tohoto autorského díla a nedisponuje potřebnými oprávněními zasahovat a měnit tento systém, které by mohl poskytnout třetí osobě.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
- 48443000-5 Balík programů pro účetnictví
- 72261000-2 Podpora programového vybavení
- 72263000-6 Implementace programového vybavení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 360733
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Implementace programového vybavení
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka informačního systému ERP včetně integrace se stávajícími aplikacemi - rozšíření softwaru
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Valašské Meziříčí
IČO 00304387
Adresa
Náměstí 7
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051206

Nahoru