Výpis systémových zpráv

Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves

Datum uveřejnění 07.06.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.06.2017
Označení verze Aktuální  (30.01.2019 12:46:49)
Systémové číslo P17V00003842
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Hořiněves
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhlášce č. 35/2007 ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, provedení R speciální redukované pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 4x4 (pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný), výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 750 mm, objem nádrže na vodu je 4.000 až 4.099 litrů, výška CAS max. 3300 mm.
CAS musí splňovat požadavky:
- právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR;
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou na dodavatele, případně prohlášením o shodě výrobku;
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
- uvedené v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Součástí nabídkové ceny je též provedení zaškolení obsluhy CAS a uvedení do provozu v místě.
Dodavatel je dále povinen předložit:
- doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky;
- platný Certifikát typu pro dodaný typ CAS, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR na uchazeče v ověřené kopii včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné všechny technické údaje nabízené CAS. V nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že platný certifikát typu předá současně s doklady k vozidlům.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Cisternové automobilové stříkačky
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hořiněves
IČO 00268801
Adresa
Hořiněves 73
50306 Hořiněves
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 358615

Nahoru