Výpis systémových zpráv

Dodávka a instalace systému bezkontaktní detekce průchodů pro městskou knihovnu Roztoky

Datum uveřejnění 29.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.06.2018
Označení verze Aktuální  (05.12.2018 10:27:08)
Systémové číslo P18V00005390
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a instalace systému bezkontaktní detekce průchodů pro městskou knihovnu Roztoky
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis V rámci modernizace provozu městské knihovny v Roztokách u Prahy má zadavatel zájem o dodávku a instalaci systému umožňujícího zavedení bezobslužného půjčování a vracení knih. Principem by měla být bezkontaktní detekce průchodů čtenáře a jím vypůjčených (vrácených) knih dvěma (hlavní a zadní vchod do knihovny) kontrolními místy. Detekční zařízení v obou místech musí bezkontaktně detekovat průchod čtenářského průkazu a s ním pronášených knih. Zcela zásadní je bezpečná detekce vektoru pohybu při průchodu oběma zařízeními, tedy zda jsou knihy půjčovány nebo vraceny. Průchod knihy bez čtenářského průkazu by měl být detekován a vyvolat alarm. Součástí informace o průchodu pro software zadavatele bude časový údaj, číslo značky – identifikující procházejícího čtenáře a pronášené knihy. Systém může pracovat kupř. na principu RFID (radiofrekvenční identifikace).
Součástí zakázky je dodávka a instalace dvou obousměrných, detekčních bran pro bezkontaktní detekci a identifikaci procházejících tagů. Tvorba rozhraní pro datový export informace o průchodech do databáze knihovnického systému AKS KOHA a programové připojení stolní čtečky s napojením na uživatelskou stanici pro tvorbu (doplnění) číselníku knih a čtenářů proběhne mimo rámec této zakázky v režii zadavatele. Poslední požadovanou částí zakázky je dodávka cca 22 000 RFID etiket pro označení knih a cca 1800 plastových čtenářských karet. Požadované počty jsou minimálním požadovaným množství. Skutečně dodané množství záleží na velikosti případných standardních obchodních balení.
Zadavatel požaduje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění na dodaný SW v délce minimálně 24 měsíců. Účastník může nabídnout lhůtu delší (maximálně však 84 měsíců), nikoliv však kratší. Lhůta začíná běžet v den následující po ukončení zkušebního provozu. Zkušební provoz je požadován v minimální délce 2 týdnů. Po dobu zkušebního provozu je dodavatel povinen k poskytnutí rychlé a pohotové podpory tak, aby v tomto období nebyl ohrožen plynulý provoz knihovny.
Součástí zakázky je též kompletní dokumentace k instalovanému systému, uživatelské návody, zevrubné vyškolení personálu, případné revize k dodanému elektrozařízení apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 314 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Počítače
  • Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
  • Systémy pro správu knihoven
  • Informační systémy a servery
  • Dodávka programového vybavení
Datum ukončení příjmu nabídek 16.07.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka a instalace systému bezkontaktní detekce průchodů pro městskou knihovnu Roztoky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru