Výpis systémových zpráv

Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy ZŠ Roztoky

Datum uveřejnění 13.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.04.2018
Označení verze Aktuální  (22.06.2018 07:44:01)
Systémové číslo P18V00002805
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy ZŠ Roztoky
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Město Roztoky řeší akutní nedostatek kapacity školních zařízení adaptací 2. NP objektu Havlíčkova 711 (v současnosti školní družina) a dvoupodlažní přístavbou k tomuto objektu. 1. NP přístavby představuje rozšíření plochy stávající školní jídelny a ve 2. NP jsou situovány dvě nové kmenové třídy. Popsané prostory jsou znázorněny půdorysnými plány přílohy č. 3a) a 3b) této zadávací dokumentace. Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka a instalace nábytku pro výše popsané prostory. Přesný seznam a popis požadovaného nábytku je předmětem přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Jako věcné vyjádření požadavků na nábytek a jeho kvalitativní parametry byl použit veřejně dostupný katalog firmy Merkur interiér, s.r.o. (http://www.merkurinterier.cz/katalog/skolni-nabytek/). Zboží popsané v příloze č. 4 této dokumentace slouží pouze k instruktivním účelům a k popisu množstevních a kvalitativních požadavků zadavatele. Účastníku mohou nabídnout jiné, adekvátní řešení, při zachování požadovaných parametrů. Rozměrově se mohou nabízené předměty mírně lišit od požadovaných, musí však být možno je umístit do určených prostor MŠ. K tomuto účelu jsou přiloženy půdorysy vybavovaných prostor (příl. č. 3). Adaptace prostor školní družiny ve 2. NP stávajícího objektu by měla být dokončena do poloviny srpna 2018. Přístavba k objektu by pak měla být dokončena do poloviny března 2019. Po těchto termínech by měly následovat dodávky požadovaného nábytku. U výše popsaného nábytku je požadována dodávka do budovy školy, montáž a osazení na místo určení. Dodávka bude ukončena řádnou protokolární přejímkou s přezkoušením funkčnosti a kvality provedení. Součástí plnění zakázky je i případné zaškolení personálu a předání dokumentace.
Zadavatel požaduje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění u dodaného zboží v délce minimálně 24 měsíců. Účastník může nabídnout lhůtu delší, nikoliv však kratší.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 640 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Kancelářský nábytek
  • Školní nábytek
Datum ukončení příjmu nabídek 23.05.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy ZŠ Roztoky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru