Výpis systémových zpráv

Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách

Datum uveřejnění 12.07.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.07.2019
Označení verze Aktuální  (16.08.2019 09:57:52)
Systémové číslo P19V00005937
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a instalace nábytku pro nové třídy základní školy Zaorálkova 1300 v Roztokách
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Město Roztoky řeší akutní nedostatek kapacity školních zařízení komplexní rekonstrukcí objektu ZŠ Zaorálkova 1300. V pravém křídle objektu, sousedícím se školní tělocvičnou, jsou prováděny rozsáhlé stavební úpravy, včetně vnitřních dispozičních změn, čímž vzniknou tři nové kmenové učebny. Popsané prostory jsou znázorněny půdorysnými plány přílohy č. 3a) až 3c) této zadávací dokumentace. Předmětem plnění zakázky je jednorázová dodávka a instalace nábytku pro výše popsané prostory. Přesný seznam a popis požadovaného nábytku je předmětem přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Jako věcné vyjádření požadavků na nábytek a jeho kvalitativní parametry byl použit veřejně dostupný katalog firmy Merkur interiér, s.r.o. (http://www.merkurinterier.cz/katalog/skolni-nabytek/). Zboží popsané v příloze č. 4 této dokumentace slouží pouze k instruktivním účelům a k popisu množstevních a kvalitativních požadavků zadavatele. Účastníci mohou nabídnout jiné, adekvátní řešení, při zachování požadovaných parametrů. Rozměrově se mohou nabízené předměty mírně lišit od požadovaných, musí však být možno je umístit do určených prostor. Rekonstrukce objektu by měla být dokončena do konce září 2019. Předpokládaným termínem dodávky a montáže jsou dva týdny od 23. 9. do 6. 10. 2019. U výše popsaného nábytku je požadována dodávka do budovy školy, montáž a osazení na místo určení. Dodávka bude ukončena řádnou protokolární přejímkou s přezkoušením funkčnosti a kvality provedení. Součástí plnění zakázky je i případné zaškolení personálu a předání dokumentace.
Zadavatel požaduje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění u dodaného zboží v délce minimálně 24 měsíců. Účastník může nabídnout lhůtu delší, nikoliv však kratší.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 635 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Kancelářský nábytek
  • Školní nábytek
Datum ukončení příjmu nabídek 02.08.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru