Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka a instalace herních prvků a vybavení...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.03.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.03.2019
Označení verze Aktuální  (06.05.2019 09:02:15)
Systémové číslo P19V00001978
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní zahrady dvou MŠ v Roztokách u Prahy
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace herních prvků a herního vybavení pro venkovní herní zahrady dvou mateřských škol na adresách Jungmannova 34 a Palackého 781 v Roztokách u Prahy. Ilustrace příslušných pozemků je předmětem přílohy č. 3. Herní prvky a vybavení bude dodáno na tyto adresy v rozsahu dle přílohy č. 4 – seznamu požadovaného zboží. Věcnou náplní plnění zakázky je jednak vypracování návrhu na rozmístění herních prvků na určených plochách, dále dodávka požadovaného zboží na výše uvedené adresy a instalace herních prvků dle zadavatelem schváleného návrhu. Jako věcné vyjádření požadavků na dodávku herních prvků a vybavení a jeho kvalitativní parametry byly použity veřejně dostupné katalogy různých firem a u každé položky je uveden původní internetový odkaz. Předměty popsané v příloze č. 4 této dokumentace slouží pouze k instruktivním účelům a k popisu kvalitativních požadavků zadavatele. Uchazeči mohou nabídnout jiné, adekvátní řešení, při zachování požadovaných parametrů. Rozměrově se mohou nabízené předměty mírně lišit od požadovaných, musí však být možno je umístit do určených prostor. K tomuto účelu jsou přílohou situace příslušných pozemků (příl. č. 3) a přesné zaměření je možno provést při návštěvě místa realizace zakázky.
Instalace herních prvků bude probíhat za plného provozu mateřských škol. Bude tedy nutné zajistit účinné ohrazení staveniště a zajistit je proti náhodnému vniknutí dětí do jeho prostoru. Realizace musí být plánována a prováděná tak, aby bylo případné omezení provozu školek minimalizováno. Pokud to bude nutné, budou činnosti výrazně omezující provoz předškolního zařízení prováděny mimo pracovní dny. Konkrétní realizační podmínky a koordinace s provozem školy budou předmětem dohody se zadavatelem v rámci vlastní realizace.
Zadavatel požaduje lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění v délce minimálně 24 měsíců. Uchazeč může nabídnout lhůtu delší, nikoliv však kratší.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 380 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství
  • Nábytek pro mateřské školy
Datum ukončení příjmu nabídek 04.04.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní zahrady dvou MŠ v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru