Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka a instalace 3 ks diagnostických stanic

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.11.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.10.2012
Označení verze Aktuální  (13.11.2012 14:08:43)
Systémové číslo P12V00003487
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka a instalace 3 ks diagnostických stanic
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace 3 ks diagnostických stanic s příslušenstvím, dle technické specifikace.

Součástí dodávky bude:
 Dodávka nových, 3 ks plně funkčních diagnostických stanic: pro hodnocení RTG, CT a UZ obrazu, patologických změn intersticia plic - vybavených veškerým potřebným příslušenstvím a spotřebním materiálem, alespoň pro předvedení všech funkcí a realizaci zkušebního provozu
 Dodávka nových přístrojů v požadované kvalitě a rozsahu
 Doprava do místa plnění
 Instalace (montáž) přístroje včetně připojení na sítě v místě plnění včetně dodání instalačního protokolu
 Zaškolení obsluhy MNO
 Provedení zkušebního provozu u přístrojů v délce 3 kalendářních dnů
 U přístrojů dodání dokladů pro zdravotnické prostředky - dodací (přepravní) list s jednoznačným určením počtu ks zásilky (případně identifikací jednotlivých balení), instalační protokolu (potvrzující, že dodaný přístroj je instalován v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou, předpisy o bezpečnosti práce a pokyny výrobců a je funkční a bezpečný pro poskytování zdravotní péče), předávací protokol (s položkovým seznamem), kde budou uvedeny výrobní čísla jednotlivých položek a kopie prohlášení o shodě. Pokud přístroj nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní měření (např. přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability) pak taky kalibrační list nebo validační list apod.
 Dodávka originální zákaznické dokumentace výrobce
 U přístrojů dodávka návodů k použití a obsluze v českém jazyce v tištěné verzi a také v datové podobě na CD ROM, včetně informací k preventivním prohlídkám – četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměna dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace, požadovaných ověření a proměření parametrů systému. Pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čistění, dezinfekce a sterilizace zařízení ve vztahu k možnostem zadavatele, uvede ho dodavatel ve zvláštní příloze návodu pro obsluhu.
 U přístrojů provádění bezplatného záručního servisu, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK), elektrických revizí a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou v záruční době předepsány i jiné kontroly, měření.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje
Datum ukončení příjmu nabídek 29.10.2012 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka a instalace 3 ks diagnostických stanic
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
IČO 00635162
Adresa
Nemocniční 20
72880 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212814

Nahoru