Výpis systémových zpráv

Dodavatel zařízení zkušebny

Datum uveřejnění 14.01.2020  
Označení verze Aktuální  (14.02.2020 16:37:58)
Systémové číslo P20V00000250
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodavatel zařízení zkušebny
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění zakázky jsou dodávky technologií pro vybudování Zkušebny prototypů Technologického parku Jihlava (dále také jen jako „zařízení“). Musí se jednat o dodávky nových zařízení včetně příslušenství, montáže, instalace, vyzkoušení a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou specifikací.

Předmět plnění bude dodán v rozsahu specifikovaném příslušnou technickou specifikací a vzorovou smlouvou. Dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace („ZD“).

Jedná se o zakázku s možností dílčího plnění.
Předmět zakázky je rozdělen na sedm dílčích plnění (viz tabulka níže). Účastníci mohou podávat své nabídky do jednotlivých nebo do všech částí zakázky označených Část A. – Část G.:

- Dílčí plnění - Část A. Automatizační komponenty pro mikromontáž
- Dílčí plnění - Část B. Komponenty pro rozpoznání dílů, jejich uchopení a manipulaci
- Dílčí plnění - Část C. Strojové vidění do černého boxu
- Dílčí plnění - Část D. Automatizační komponenty pro hermetické balení
- Dílčí plnění - Část E. Komponenty pro měření a extra rychlé třídění dílců
- Dílčí plnění - Část F. Roboticko-automatizační komponenty pro substituci lidské činnosti
- Dílčí plnění - Část G. Robotický set komponent pro nanášení lepidla

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 474 947,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 14.02.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název CGMC, družstvo
IČO 28094468
Adresa
Chýnovská 535
39111 Planá nad Lužnicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 638894

Nahoru