Výpis systémových zpráv

Dlouhoňovice – chodník v ulici Hejnická

Datum uveřejnění 25.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2018
Označení verze Aktuální  (02.08.2018 15:54:42)
Systémové číslo P18V00003171
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dlouhoňovice – chodník v ulici Hejnická
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v ulici Hejnická v Dlouhoňovicích.
Nový chodník v ulici Hejnická je navržen za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury a zajištění pohybu chodců mimo silnici II/312, která prochází obcí Dlouhoňovice. Jedná se o část obce s rozptýlenou zástavbou RD, chodník se nachází na rozhraní intravilánu a extravilánu.
Nový chodník je navržen v celkové délce 134,6 m (SO 101 + S 102). Chodník SO 101 v šířce 2,15 m je rozdělen na 2 úseky A+B, mezi kterými je navrženo 1 místo pro přecházení, chodník SO 102 na dopravním ostrůvku (úsek C) v šířce 1,50 m propojuje 2 místa pro přecházení mezi stávajícím chodníkem v ulici Hejnická a novým chodníkem SO 101 v místě stykové křižovatky silnice II/312 a místní komunikace.
Vzhledem ke svažitému terénu podél silnice II/312 a z důvodu požadavku na minimální zábor sousedních pozemků je chodník SO 101 (úsek A+B) navržen na násypu vyztuženém geomříží s lícem ve sklonu cca 70°, tento líc bude ohumusován, opatřen zatravňovací rohoží z kokosových vláken a zatravněn.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 007 357,25 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 25.05.2018 15:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dlouhoňovice – chodník v ulici Hejnická
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dlouhoňovice
IČO 00580899
Adresa
Školská 71
56401 Dlouhoňovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru