Výpis systémových zpráv

DISTEP a.s. - Implementační analýza databázového geografického informačního systému.

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 15.03.2019  
Datum zrušení 03.04.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 15.03.2019
Označení verze Aktuální  (03.04.2019 13:26:44)
Systémové číslo P19V00002005
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky DISTEP a.s. - Implementační analýza databázového geografického informačního systému.
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na služby.

Obsah implementační analýzy:
• Analýza stávajících dat a životní cyklus dat zadavatele
a. Identifikace zásadních nedostatků a problémů současného řešení
b. Identifikace datových zdrojů vztahujících se k budoucímu systému GIS

• Revize stávajících dat i vnějších datových zdrojů
a. Uložení a provázanost vlastních dat
b. Specifikace automatické migrace dat do řešení GIS – grafické i popisné
c. Možnosti oboustranné integrace na data města a dalších externích společností
d. Specifikace vyžití dat katastru nemovitostí

• Integrace na systém HELIOS
a. Analýza potřeb na propojení informací
b. Specifikace rozsahu integračního rozhraní mezi systémy

• Popsání funkčních požadavků – popsat případy užití včetně reakcí systému na jednotlivé úkony uživatelů, kteří daný případ využívají
a. Popsat vzájemné interakce jednotlivých agend a systémových komponent
b. Případy použití (funkční požadavky) zahrnují popsání optimálního a reálného životního cyklu všech skupin dat
c. Doporučení pro návrh optimalizovaného řešení
d. Doporučení pro organizaci datového modelu GIS
e. Doporučení pro aplikační logiky
f. Doporučení pro migraci dat ze starého systému
g. Návrh procesu pro přechod na optimalizovaný systém GIS

• Analýza procesu agendy vydávání vyjádření k existenci sítí zadavatele
a. Analýza stávajícího procesu a návrh nového s využitím internetové aplikace pro elektronizaci a automatizaci agendy
b. Specifikace automaticky generovaných příloh (šablony vyjádření, DWG, DGN soubory)
c. Požadovaná webová aplikace musí být responzivní

• Analýza a specifikace potřeb pro nasazení veřejné mapy zakomponované do webu zadavatele:
a. Popis agend, které bude GIS zahrnovat (případy použití)
b. Popis datového modelu
c. Specifikace funkčních požadavků systému GIS
d. Specifikace technologických požadavků systému GIS
e. Specifikace uživatelských skupin systému GIS
f. Specifikace hlavních agend využití systému
g. Specifikace pro implementaci systému na vyřizování agendy vydávání vyjádření k existenci sítí
h. Specifikace veřejné mapy umístěné na webu společnosti

• Analýzu nákladů na pořízení a provoz nového GIS:
a. Rámcová cena dodávky a implementace GIS.
b. Rámcová cena všech ročních nákladů na provoz GIS, které jsou zapotřebí pro bezchybný provoz systému.

• Analýzu náročnosti implementace nového GIS z hlediska:
a. Požadavku na lidské zdroje zadavatele
b. Časové náročnosti – stanovení časového harmonogramu implementace.
c. Požadavku na HW vybavení zadavatele
• Analýza bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku a implementaci GIS.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 140 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 40' 56.8583" N, 18° 20' 1.7819" E
Předmět CPV
  • Poradenské služby v oblasti řízení projektů
  • Smluvní analýza systémů a programování
Datum ukončení příjmu nabídek 03.04.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DISTEP a.s.
IČO 65138091
Adresa
Ostravská 961
73801 Frýdek-Místek
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636341

Nahoru