Výpis systémových zpráv

Cyklostezka Starovice - Hustopeče

Datum uveřejnění 02.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.04.2018
Označení verze Aktuální  (11.01.2019 11:03:09)
Systémové číslo P18V00002393
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Cyklostezka Starovice - Hustopeče
Druh Stavební práce
Popis Stavba bude členěna na dva stavební objekty:

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty
SO 102 – Neuznatelné náklady – polní cesta

Navrhovaná stezka má celkovou délku 1306,01 m. Trasa je tvořena celkem 19 směrovými oblouky s poloměrem od 5 do 1500 m. Šířka komunikace je ve staničení 0,0000km – 0,2350 km navržena 2,50 m. A dále od staničení 0,2530km je stezka postupně rozšířena na 3,00 m. A až po konec řešeného úseku bude šířka stezky 3,00 m. Příčný spád bude jednostranný se sklonem max. 2,00%. Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,25 m v příčném sklonu 8,00%. V místě, kde se vedle stezky bude nacházet nově navržená polní cesta, bude nezpevněná krajnice provedena v šířce 0,50 m.

Polní cesta je navržena o šířce 3,00 m jako nezpevněná s nestmeleným krytem. Polní cesta bude provedena z hrubého drceného kameniva fr. 32/63 a ze štěrkodrti fr. 0/32. Příčný sklon polní cesty bude 3,0 %.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 938 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 25.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Cyklostezka Starovice - Hustopeče
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Starovice
IČO 00283584
Adresa
Starovice 180
69301 Starovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354356

Nahoru