Výpis systémových zpráv

Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří

Datum uveřejnění 12.08.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.08.2019
Označení verze Aktuální  (13.03.2020 08:36:56)
Systémové číslo P19V00006933
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklostezky podél Kláštereckého potoka a chodníku v Útočišti. Cyklostezka je rozdělena na 4 úseky A-D, chodník v útočišti je označen jako úsek E. Celková délka cyklostezky 208,38 + 611,45+216,40+527,06=1 563,29m, délka chodníku 58,11m. Základní šířka jízdního pásu pro cyklisty je v souladu s TP179 pro cyklostezku s obousměrným protisměrným provozem 2,5m + 2x0,25 m bezpečnostní odstup na každé straně, jízdní pás pro cyklisty je rozšířen na 3 metry, kde je navrženo vyšší zatížení na konstrukci stezky (9 a 22tun). Chodník je navržen v základní šířce 1,5 metru. Cyklostezka je navržena se smíšeným provozem, tedy cyklistů a chodců. Chodník je navržen pouze pro pěší, které má bezpečně vyvést z křižovatky útočiště/silnice III/22316. Cyklostezka je navržena se zpevněným povrchem, chodník s povrchem z asfaltového recyklátu. Cyklostezka se snaží kopírovat trasu pěšiny na pravém břehu potoka. Začátek cyklostezky se napojuje na cyklopark v Královehradecké ulici a přetíná severním směrem nové sídliště, kudy stoupá podél Petlérské k východnímu cípu Útočiště. Cyklostezka podél své trasy odspodu křižuje ulice Pod Stadionem, Příčná-Polní a Dlouhá. V Útočišti je ukončena chodníkem, který navazuje na lávku přes Klášterecký potok a dále pokračuje jako chodník do Útočiště. Součástí vybavení cyklostezky je vybudování násypů, zábradlí, odvodňovacích rigolů, výsadba a kácení zeleně a úprava přechodů a cyklopřejezdů na křižujících místních komunikacích. V místě křížení cyklostezky s místními komunikaci je navrženo nasvícení přechodů a přejezdů přes komunikaci a dále v místě kde dojde k vybudování nových zpevněných povrchů se navrhuje obnova veřejného osvětlení.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Dláždění a asfaltování
  • Obnova povrchu vozovky
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 05.09.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Cyklostezka podél Kláštereckého potoka, Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru