Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.06.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.06.2020
Označení verze Aktuální  (11.10.2021 10:08:09)
Systémové číslo P20V00004247
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace cyklostezky propojující Město Albrechtice a obec Třemešnou.
Jedná se o vybudování stezky pro chodce a cyklisty, ve většině své délky vedena mimo zastavěné území na volných zatravněných plochách, paralelně se sil I/57 v odstupu 80 – 100 m. Začátek trasy stezky je situován u odbočky na parkoviště na pozemku parc. č. 629/2. Jedná se o odbočku ze silnice I/57 vpravo ve směru na Třemešnou. Zde bude obousměrná stezka pro cyklisty vedena v délce 30m odděleně od stávajícího chodníku, na samostatném tělese a bude šířky 2,0 m. Poté se na stávající chodník napojí a v délce 20 m povede v jeho těsném souběhu, což znamená jeho rozšíření na 1,6 + 2,0 m = 3,6 m. Formálně se jedná o dělenou stezku pro chodce a cyklisty. Odpojení novostavby společné stezky bude kolmé a do tohoto bodu byl také stanoven počátek staničení osy KM 0,000. Dále již vede nedělená společná stezka pro chodce a cyklisty v šířce 3,0m s výjimkou normového rozšíření v daných obloucích. Konec cyklostezky je na začátku obce Třemešná, v místní části Rudíkovy (u trafostanice) a zde se stezka napojuje na stávající místní komunikaci parc. č. 628/1, k. ú. Rudíkovy.
Komunikace bude dle normy ČSN 73 6110 zařazena do funkční podskupiny D2, tedy komunikace s vyloučením motorové dopravy. Dle zákona 268/2015 Sb. se bude jednat o místní komunikaci IV. třídy. Celková délka navržené společné stezky bude 1330,1 m (bez stávajícího 50 m dl. úseku) v šířce zpevnění 3,0 m. Stezka se tedy skládá ze dvou pruhů pro cyklisty o šířce 1,50 m s nezpevněnými krajnicemi 0,5 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-031905
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Práce na stavbě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 22.06.2020 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Město Albrechtice
IČO 00296228
Adresa
nám.ČSA 27
79395 Město Albrechtice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212625

Nahoru