Výpis systémových zpráv

ČOV pro obec Pohorovice

Datum uveřejnění 03.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.12.2018
Označení verze Aktuální  (22.02.2019 10:03:45)
Systémové číslo P18V00009347
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ČOV pro obec Pohorovice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Na území Pohorovic a Kloubu jsou vybudovány úseky kanalizace a podpovrchové odvodnění, které odvádějí do místní vodoteče splaškové, dešťové, povrchově tekoucí voda a vody drenážní. Obec Pohorovice (Kloub)v současné době nemá centrální čistírnu odpadních vod. Čištění odpadních vod je zajišťováno pouze domovními septiky a jímkami na vyvážení, které nedostatečně odstraňují znečištění. Obec Pohorovice má 1 spádové území. Obec má vybudovanou dešťovou kanalizaci převážně z betonových trub DN 300 – DN 600 uložená do bývalých silničních stok a není většinou opatřena revizními šachtami. Navrhuje se podchycení odpadních vod na výusti kanalizace z obce a její prodloužení do místa plánované ČOV – tj. na jihovýchodě obce Kloub.
Dále bude nutné potřeba rekonstruovat a rozšířit nevyhovující část stávající kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 704 782,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 20.12.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Pohorovice
IČO 00667773
Adresa
Pohorovice 46
38901 Pohorovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 512363

Nahoru