Výpis systémových zpráv

ČOV Mostek – kalová koncovka

Datum uveřejnění 09.10.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.10.2019
Označení verze Aktuální  (20.12.2019 15:11:08)
Systémové číslo P19V00008547
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ČOV Mostek – kalová koncovka
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce, spojené s doplněním mobilní linky odvodnění na stávající čistírně odpadních vod obce Mostek, okres Trutnov, kraj Královehradecký. Jedná se o doplnění mobilní linky pro odvodnění kalu, se kterou souvisí vlastní přípojky kanalizace, vody a elektro. Ty budou provedeny ze stávajících rozvodů v areálu ČOV z provozní budovy, u kanalizace pak z fekální koncovky z kalojemu. Dále se stavbou souvisí nutnost výstavby potrubí pro odvod fugátových vod do čerpací stanice – začátek čistícího procesu. Osazení kalové koncovky je dále spojeno s úpravou odkapové plochy pod kontejnerovým stáním a osazením flokulační jednotky. Navržené zařízení bude sloužit k dopravě a k akumulaci odpadní vody, a proto musí být veškeré použité materiály určeny pro styk odpadní vodou. Objekty a kanalizační potrubí musí být nepropustné, což bude prokázáno zkouškami vodotěsnosti.
Stavba umožní likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou a svým charakterem přispěje ke zlepšení životního prostředí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 752 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-045412
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba zařízení na odvodňování kalů
  • Zařízení čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 30.10.2019 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ČOV Mostek – kalová koncovka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Mostek
IČO 00278157
Adresa
Mostek 34
54475 Mostek
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348243

Nahoru