Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.11.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.11.2019
Označení verze Aktuální  (13.04.2022 08:40:14)
Systémové číslo P19V00009869
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci Prosenická Lhota
Druh Stavební práce
Popis Objekt SO 01 Čistírna odpadních vod
Objekt ČOV bude plnit svou technologickou funkci při čištění odpadních vod.
Objekt ČOV je členěn na spodní a vrchní stavbu.
Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou bude vyzděn jednopatrový objekt z pórobetonových tvárnic, ve kterém bude umístěno technické zázemí (sociální zařízení, technologie, provozní místnost). Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina z pálených tašek.

Objekt SO 02 Kanalizace
Stoky splaškové kanalizace v celkové délce 3 541 m (2 679 gravitace, 862 m výtlaky) budou v obci vedeny převážně ve vozovkách místních komunikací a státní silnice III. třídy.
Stoky v obci budou s ohledem na příznivé spádové poměry provedeny jako gravitační s využitím jedné veřejné čerpací stanice pro přečerpávání splašků ze stok A a B na ČOV. Ve velmi omezeném rozsahu bude v severní části obce Prosenice (opačný spád) uplatněna z důvodu malého počtu nemovitostí tlaková kanalizace, která bude dopravovat splašky do gravitačních stok přes zklidňovací šachtu.
Na stoky gravitační kanalizace bude použito trub z PVC DN 250, na stoky tlakové kanalizace z HDPE D 90/63.

Objekt SO 03 Rozšíření vodovodu
V rámci realizace akce budou provedeny nové vodovodní řady pro zásobování vodou v obci Prosenická Lhota části Prosenice, včetně výtlaku vody od stávající čerpací stanice vodního zdroje Prosenice do stávajícího vodojemu. Místo napojení a podmínky pro napojení na stávající vodovod byly dány zadavatelem stavby, kterým je Obec Prosenická Lhota.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-041331
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast 10.12.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci Prosenická Lhota
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Prosenická Lhota
IČO 00243116
Adresa
Prosenická Lhota 20
26401 Prosenická Lhota
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 511230

Nahoru