Výpis systémových zpráv

ČOV a kanalizace Zaječí

Datum uveřejnění 20.12.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.12.2013
Označení verze Aktuální  (06.01.2016 14:37:55)
Systémové číslo P13V00008308
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ČOV a kanalizace Zaječí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem: „ČOV a kanalizace Zaječí“.

Stavba zahrnuje výstavbu nové sítě splaškové kanalizace a ČOV v obci Zaječí. Kanalizace v obci bude navržena jako oddílná splašková a z části jako jednotná. Větší část bude odkanalizována gravitačně. V obci bude navrženo celkem 5 čerpacích stanic na síti. Čištění splaškových vod z obce Zaječí bude zabezpečeno v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace, s aerobní stabilizací přebytečného kalu. ČOV v obci Zaječí bude navržena s kapacitou 1750 EO. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován příslušnou projektovou dokumentací pro provádění stavby.

Předmětem projektu je vybudování gravitační kanalizace a ČOV pro 1 750 EO v obci Zaječí. Jedná se o vybudování gravitačních splaškových kanalizačních stok v délce 8 669 m, veřejné části přípojek v délce 2604 m (431 ks), 5 ks čerpacích stanice a výtlačných řádů v délce 1802,3 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 113 055 482,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 367688
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 48° 52' 22.4443" N, 16° 46' 0.3630" E
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 24.02.2014 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zaječí
IČO 00283746
Adresa
Školní 401
69105 Zaječí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344949

Nahoru