Výpis systémových zpráv

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka

Datum uveřejnění 22.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.03.2018
Označení verze Aktuální  (09.01.2020 14:50:04)
Systémové číslo P19V00000885
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P17V00000356
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka". Navrženou stavbou je řešeno odkanalizování obce včetně čištění odpadních vod. Splašková kanalizace bude z větší částí gravitační, pouze v částech, kde sklon terénu nedovolí, bude kanalizace řešená jako tlaková. Veškeré splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s dlouhodobou aktivací kalu. Stoka AC bude odvádět splaškovou vodu společně s dešťovými vodami do stoky A. Stávající dešťová kanalizace odvádí vodu pouze z vybudované silniční komunikace, přilehlé nemovitosti mají řešeno vsakování dešťových vod individuálně. Kapacita jednotné kanalizace byla ověřena výpočtem. Z důvodu velmi malého objemu dešťových vod v jednotné kanalizační stoce není součásti návrhu odlehčovací komora, všechny odpadní vody budou odvedeny na ČOV. Výstavbou kanalizace a ČOV se vytváří podmínky pro další rozvoj osídlení obce, dosáhne se nakládání s odpadními vodami.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 34 944 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 023084
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky https://www.zinfo.cz/ico/000635286
Smlouva ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Domašov u Šternberka
IČO 00635286
Adresa
Domašov u Šternberka 61
78501 Domašov u Šternberka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru