Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

CNC pracoviště pro zpracování materiálu bez...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.01.2018  
Označení verze Aktuální  (05.03.2018 21:18:05)
Systémové číslo P18V00000245
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky CNC pracoviště pro zpracování materiálu bez tepelného ovlivnění
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: MDV, s.r.o.
Sídlo: Vítězná 1126/11 Rohatec, 69601 Rohatec
IČ: 26973260
DIČ: CZ26973260
Spisová značka: C 49077 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

2) Název zakázky
„CNC pracoviště pro zpracování materiálu bez tepelného ovlivnění“

3) Druh zakázky
- Dodávky.

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je pořízení nového strojního vybavení pro řezání vodním paprskem a 3D obrábění. Konkrétně se jedná o nákup technologie pro dělení materiálu vysokotlakým vodním paprskem.
Kompletní požadovanou technologii tvoří:
a) 1 x Řezací stůl pro abrazivní řezání s jednou kombinovanou naklápěcí řeznou hlavou umožňující kompenzaci paprsku při 2D řezání a současně umožňující řezání ve 3D (minimálně +/- 45°)
b) 1 x CNC řídicí systém, včetně Software a pracovní stanice
c) 1 x Vysokotlaké čerpadlo včetně potrubí a sady trysek pro řezání
d) 1 x Dávkovač abraziva včetně systému pro podávání abrasiva
e) 1x odkalovací systém s tříděním abrasiva

Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení, ze které bude patrné, že požadované parametry definované v příloze č. 1 ZD jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat základní požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Zadavatel neumožňuje (z důvodu kompatibility celkového systému) dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 12. 2. 2018 v 14: 00 hod

- Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)

6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
7) Další (nepovinné) informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 13 492 000 Kč bez DPH
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 492 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Rotační a brusné nástroje
  • CNC soustruhy
Datum ukončení příjmu nabídek 12.02.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MDV, s.r.o.
IČO 26973260
Adresa
Vítězná 1126
69601 Rohatec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru