Výpis systémových zpráv

Čistírna odpadních vod Zvírotice

Datum uveřejnění 09.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.04.2018
Označení verze Aktuální  (30.11.2018 11:48:25)
Systémové číslo P18V00002644
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Čistírna odpadních vod Zvírotice
Druh Stavební práce
Popis Projektová dokumentace řeší vybudování čistírny odpadních vod v obci Zvírotice. Pro likvidaci splaškových vod z nemovitostí a provozoven v obci se navrhuje vybudovat novou machanicko-biologickou, aktivační čistírnu odpadních vod. Odpadní vody z obce budou přiváděny stávající jednotnou kanalizací z rour KT 300, propojených novou přívodní stokou s odlehčovací komorou před ČOV. Z důvodu požadavku na zvýšenou ochranu toku je OK navržena na vysoký poměr ředění. Odlehčovací stoka je zároveň odpadem z čistírny a bude zaústěna do VN Slapy na kótu stanovenou správcem toku. Součásti spodní stavby čistírny je vytvoření retence objemu dle ČSN v čerpací jímce. Z jímky bude na čistírnu čerpáno pouze množství, odpovídající dovolenému zatížení biologické části (dosazováku). Havarijní přepad z retenční nádrže bude zaústěn přes nornou stěnu do odlehčovací stoky. Součásti stoky je přípojka NN, přípojka vody, odtokové potrubí, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy a sadové úpravy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 25.04.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Čistírna odpadních vod Zvírotice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dublovice
IČO 00242195
Adresa
Dublovice 33
26251 Dublovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344978

Nahoru