Výpis systémových zpráv

Chodník - ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí

Datum uveřejnění 04.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.05.2018
Označení verze Aktuální  (26.11.2018 13:16:42)
Systémové číslo P18V00003481
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chodník - ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Při stavbě nového chodníku budou narušeny stávající sjezdy k sousedním nemovitostem, a proto předmět plnění zahrnuje také řešení nebo úpravu těchto sjezdů. Navržený chodník bude napojen na stávající chodník končící za sjezdem na parcelu č. 1136/1 a bude ukončen u ulice Jabloňové. Konstrukčně je chodník navržen pro možnost občasného pojezdu vozidly (např. strojové čištění). S návrhem chodníku souvisí řešení jeho odvodnění (resp. odvodnění ulice Soukenické), dále řešení odvodnění některých sjezdů, rozšíření stávajícího veřejného osvětlení a mechanická ochrana resp. stranová přeložka stávajících inženýrských sítí vedených zájmovým územím. Vedlejší stavbou jsou vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí pro budoucí parcely, které vzniknou rozdělením pozemku č. 2606. Navržený chodník bude určen pro pěší dopravu. V místě stávajících sjezdů bude chodník konstrukčně upraven pro přejezd vozidly. Navržené vsakovací objekty budou sloužit k zadržení a vsakování dešťové vody ze stávajících i nových zpevněných ploch. Navržená dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění dešťové vody z komunikací do stávající vodoteče. Rozšířené veřejné osvětlení bude osvětlovat jak nový chodník, tak stávající ulici. Účelem nových přípojek vodovodu, kanalizace a nízkého napětí je napojení budoucích parcel, které vniknou na p.č. 2606, na stávající technickou infrastrukturu (odvod splaškových vod z budoucích rodinných domů, přívod pitné vody a el. energie).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Zařízení pouličního osvětlení
  • Stavební úpravy chodníků
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Chodník - ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Planá nad Lužnicí
IČO 00252654
Adresa
Zákostelní 720
39111 Planá nad Lužnicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60063630

Nahoru