Výpis systémových zpráv

Chodník podél sil. III/04810, Jeseník nad Odrou

Datum uveřejnění 05.05.2017  
Označení verze Aktuální  (24.05.2017 16:23:50)
Systémové číslo P17V00002843
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chodník podél sil. III/04810, Jeseník nad Odrou
Druh Stavební práce
Popis Trasa navrhovaného chodníku se nacházejí v zastavěném území obce, v blízkosti jejího centra. Území je rovinaté s minimálními spády. Chodník bude probíhat kolem stávající silnice III/04810. Stávající niveleta tak bude v max. míře zachována z důvodu návaznosti na přilehlý terén a umožnění odtoku povrchových vod. V prostoru stavby se nacházejí vjezdy na přilehlé parcely a stávající podzemní vedení, voda, plyn, kanalizace a kabely, před započetím prací je nutno nechat tato vedení vytýčit. Musí být respektováno ochranné pásmo těchto vedení.
Řešené stavební pozemky jsou v současnosti využívány jako zelené pruhy podél silnice III/04810. Řešená plocha je součástí zastavěného území obce. Dotčené pozemky chodníků jsou v majetku obce Jeseník nad Odrou a dotčená silnice v majetku Moravskoslezského kraje.
Pozemky nemají žádné jiné využití. Stavba chodníků si nevyžádá žádný nový zábor přilehlých pozemků.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Chodník podél sil. III/04810, Jeseník nad Odrou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Jeseník nad Odrou
IČO 00297976
Adresa
Jeseník nad Odrou 256
74233 Jeseník nad Odrou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220681

Nahoru