Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.02.2018
Označení verze Aktuální  (10.12.2018 07:47:50)
Systémové číslo P18V00000903
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je propojení prostor před hřbitovem s hřbitovem u kostela sv. Jakuba Staršího chodníkem po jižní straně místní komunikace. Bude se jednat o chodník o proměnlivé šířce od 1,5 do 3,5 m s celkovou délkou 231,10 m a příčným sklonem min 2%. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby– plocha celkem cca 525 m2. Chodník bude lemován silničním obrubníkem tl. 10 cm v délce 166,2 bm. V místech vjezdů na pozemky stávajících domů bude proveden klopený obrubník. Z druhé strany bude chodník lemován buď stávajícími opěrnými zdmi plotů nebo domů. V místech kde nebude stávající lemování chodníku žádné, bude chodník opřen do lemovacího zahradního obrubníku tl. 5 cm osazeného do betonového lože.
V horní východní části chodníku je výškový rozdíl mezi úrovní komunikace a zahradou domu č.p. 173. V rámci realizace chodníku bude zde v délce cca 16 bm (od dnešního nového plotu u hřbitova po vstup k rodinnému domku) provedena opěrná zídka, která bude současně sloužit jako podezdívka plotu. Tím se vyrovná rozdíl mezi vyšší úrovní komunikace a zahradou. Na zídce bude proveden nový plot, pro který bude možno využít rámková pole plotu stávajícího. Dále bude ještě nutno prodloužit stávající zatrubnění příkopu podél komunikace od hřbitova po kanál u vjezdu na pozemek domu č.p. 173 (Ø 30 cm, délka cca 17 bm). Současně se odstraní provizorní svodidlo včetně jeho ukotvení k zemi. Budova č.p.142 bude taktéž oplocena ze strany chodníku na severní straně a v hranici pozemku p.č. 1041/4 kovovým oplocením.
Do plochy části chodníku u kostela (š=3,5 m) budou, jako výtvarný prvek, zabudovány bronzové destičky s údaji o historii obce a kostela (7 ks) a kruhová deska se svatojakubským symbolem mušle.
Odvedení dešťových vod z krytu chodníku bude provedeno samospádem pomocí čtyř litinových uličních dešťových vpustí do dešťové kanalizace v majetku obce Horní Domaslavice.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 295 460,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž oplocení
Datum ukončení příjmu nabídek 09.03.2018 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních Domaslavicích
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Horní Domaslavice
IČO 00536008
Adresa
Horní Domaslavice 212
73951 Horní Domaslavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru