Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 23.05.2017  
Datum zrušení 21.07.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2017
Označení verze Aktuální  (21.07.2017 12:50:56)
Systémové číslo P17V00003331
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je stavba nového chodníku pro pěší včetně veřejného osvětlení. Jedná se o propojení stávajícího chodníku jdoucího z města v ulici Českoskalické se stávajícím chodníkem v ulici Václavické.
1. úsek chodníku je asfaltobetonový dlouhý 141,85 m šířky 1,5 m. 2. úsek chodníku je dlážděný z betonové zámkové dlažby dlouhý 41,08 m šířky 2,0 m. Součástí stavby budou i potřebné přeložky inženýrských sítí dotčených stavbou chodníku. Napojení na stávající terén se provede násypem nebo zářezem, ohumusováním a osetím travní směsí. Součástí sadových úprav bude náhradní výsadba za pokácené stromy a keře. Odvodnění chodníku je řešeno spádováním. 1. úsek je spádován na místní
komunikaci, která je odvodněna opravenými stávajícími uličními vpustěmi. Dále je doplněno odvodnění místní komunikace v ulici Za Přádelnou příčným žlabem do přilehlého potoka. 2. úsek je odvodněn spádováním na přilehlý terén, kde voda vsakuje. Pod 2. úsekem jsou navrženy 2 propustky pro převedení dešťové vody přes zemní těleso chodníku.
Dále je předmětem zakázky veřejné osvětlení. Při úpravě stávající komunikace dojde k posunu osvětlení. Jelikož v současné době jsou stožáry značně zkorodované a svítidla nevyhovující, dojde k jejich likvidaci a osazení nových bezpaticových stožárů v=6000 mm nad terén, vč. nových svítidel ve standardu TS Náchod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zařízení pouličního osvětlení
  • Stavební práce
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 12.06.2017 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru