Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Chlum u Třeboně - doplnění kanalizace a vodovodu

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 14.09.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 14.09.2012
Označení verze Aktuální  (28.01.2013 16:40:12)
Systémové číslo P12V00002444
Stav zakázka byla zrušena (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Chlum u Třeboně - doplnění kanalizace a vodovodu
Druh Stavební práce
Popis . Druh a předmět je dán zadávací projektovou dokumentací stavby dle zákona č. 137/2006 Sb. z 09/2010 zpracovanou společností EKOEKO, s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ : 25184750, tel. 385775111 – Ing. Milan Průcha - ČKAIT 0101550
Obsah :
- průvodní zpráva
- souhrnná technická zpráva
- situace stavby
- dokladová část
- zásahy organizace stavby
- dokumentace stavby

B. Výkazem výměr
Výkaz výměr

Požadavky zadavatele – investora k předání a převzetí dokončeného plnění této veřejné zakázky ( výpis z Obchodních podmínek ):
1) Prokázání dosažení cílových projektu
2) Doložení rozborů podzemní vody na obsah těžkých kovů a OCP, v případě její zachycení ve výkopech
doklad o její likvidaci .( předpokládá se výskyt v místech trasy „C“ – okolo sklárny
3) Doložit dokumentaci prováděných prací – případné statické zabezpečení výkopů po dobu nutné
sanace – skutečný stav , prvotní geologická dokumentace .
4) Vedení databáze SEKM a registru PKM, které spravuje MŽP.
5) Doložit doklady o předání vzniklých odpadů do zařízení k odstraňování odpadů ( evidenční listy pro
přepravu nebezpečných odpadů, protokol o převzetí nebezpečných odpadů do zařízení, včetně
základního popisu odpadu, vážní lístky, průběžná evidence odpadů ).
6) Doložit doklady o likvidaci nebezpečných odpadů v koncových zařízeních ve smyslu § 13 odst.3
zákona 185/2011 Sb.
7) Doložit doklady k inertní zemině dle přílohy č. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, prokazující její využití.
8) Doloženy doklady – splnění podmínky zadavatele, že veškerý případný kontaminovaný materiál
odvážený v rámci této veřejné zakázky ze staveniště bude vážen na certifikované staveništní váze
a vše bude doloženo vážními lístky.

Uchazeč bude garantovat - Maximální přípustný objem subdodávek – max do 30 % .
Za subdodávku je pro tento účel považována realizace prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení – dodavatele.
K termínu předání a převzetí díla dodavatel předloží soupis svých subdodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, popisu jejich dílčích částí plnění s % vyjádřením objemu plnění k celkové zakázce.
Nedoložení tohoto dokladu bude mít za následek neúspěšné předání a převzetí díla objednatelem.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 309 915,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ228097
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Kanalizace
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky http://www.chlum-ut.cz
Smlouva Chlum u Třeboně - doplnění kanalizace a vodovodu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Chlum u Třeboně
IČO 00246816
Adresa
Náměstí 115
37804 Chlum u Třeboně
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 231537

Nahoru