Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.08.2016
Označení verze Aktuální  (16.09.2016 08:41:21)
Systémové číslo P16V00008479
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Centrum služeb pro lidi bez přístřeší v Uherském Hradišti“ – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou služby na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na výše uvedenou veřejnou zakázku v tomto rozsahu:

1. Zajištění inženýrsko geologického průzkumu a stavebně technického průzkumu stávajícího objektu v nezbytně nutném rozsahu

2. Zhotovení projektové dokumentace v tomto rozsahu:
• Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP)
• Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace bude vyhotovená v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Výkaz výměr, který bude doložen v projektové dokumentaci pro provedení stavby bude zpracován dle vyhl. 230/2012 Sb.

4. Inženýrskou činnost při přípravě stavby v tomto rozsahu:
• Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení

Součástí inženýrské činnosti budou především tyto práce:
• zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) – zajištění vydání stanovisek od dotčených orgánů a organizací a vyjádření od správců sítí
• vyřešení majetkoprávních vztahů nezbytných pro vydání ÚR a SP
• vyplnění a podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech potřebných příloh
• zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 22.08.2016 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Oblastní charita Uherské Hradiště
IČO 44018886
Adresa
Velehradská třída 247
68601 Uherské Hradiště
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 646029

Nahoru