Výpis systémových zpráv

Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole - II.

Datum uveřejnění 06.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.12.2018
Označení verze Aktuální  (03.04.2019 17:48:35)
Systémové číslo P18V00008891
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole - II.
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“. Předmětem stavebních prací bude rekonstrukce vnitřních prostor, vstupu a přístavba nové přírodovědné učebny (SO 01, SO 02 a SO 05), dále budou provedeny úpravy venkovního prostoru pro mateřskou školu (SO 04 a SO 06) a zhotovení venkovního edukačního hřiště (SO 03 a SO 07).
Vstup do budovy je ze severní části přes venkovní betonové schodiště z hlavní komunikace. Vstup bude rekonstruován a to tak, že bude rozšířené o cca 1 m. Na vstupní prostory navazuje schodiště, které je hlavním vertikálním komunikačním prvkem v budově. V 2. NP se nacházejí 3 rekonstruované prostory - polytechnická učebna, knihovna a čtenářská klubovna. Prostory budou rekonstruované v podobě již dříve realizované učebny na stejném podlaží. Konkrétně se bude jednat o výměnu medií (kanalizace, voda, silno/slaboproud), výměnu podlah, omítek na stěnách a stropě, keramické dlažby a zařizovacích předmětů. V 3. NP bude rekonstruována počítačová učebna na učebnu jazyků. Rozsah úprav budu obdobný jako u předchozích prostor. V 1. NP bude nově vybudovaná učebna přírodovědy. Přístup do ní bude přes prostor jídelny, kde se vybourá otvor pro zřízení dveří do chodby propojující oba prostory. Chodba bude také sloužit jako vstup do tělocvičny. Bezbariérově bude učebna přístupná přes hlavní vstup do tělocvičny ze severní části objektu. Konstrukce učebny bude dřevěná se stropem z dřevěných krokví. Dostatečné proslunění vnitřních prostor zajistí francouzská okna na jižní straně přístavby. Z důvodu omezení přehřívání vnitřních prostor budou na okna instalovány venkovní žaluzie. Do učebny budou přivedena media (kanalizace, voda, silno/slaboproud, vytápění).
Venkovní prostor bezprostředně kolem hlavního objektu bude využíván jako plocha pro potřeby venkovního vyžití žáků mateřské školy. Plynule navazuje na bezbariérový vstup do areálu a vjezd pro zásobování ze strany současné točny autobusů. Bude zde nově vybudován plot s brankou a vjezdovými vraty. Plynule na něj bude navazovat dřevěný objekt o rozměrech 2 x 3 m, který bude sloužit jako sklad hraček. Od vjezdového prostoru bude hřiště odděleno nízkým plotkem z ocelových sloupků a výplní z dřevěných latí. Zpevněná plocha bude z vodu polopropustného materiálu s namalovanými obrazci pro různorodé hry žáků. V jižní části je svah stoupající na jih, ten bude využit pro osazení skluzavek a schodů k nim. Bude zde také zřízen vstup na hlavní venkovní edukační hřiště, na které se dá dostat z rohu mateřského hřiště přes chodník pod jehličnatými stromy.
Edukační hřiště se bude nacházet na svažitém pozemku a bude prostorově rozděleno na jednotlivé tematické části – základní elementy, živly v přírodě. Areál se bude skládat z jednotlivých edukačních prvků, mezi kterými bude možné procházet po zpevněných chodnících z mechanicky zpevněného kameniva.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 1 Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 681 075,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Elektroinstalační práce
  • Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
  • Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
  • Tesařské práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bukovec
IČO 00535940
Adresa
Bukovec 270
73985 Bukovec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220778

Nahoru