Výpis systémových zpráv

Brodek u Přerova - kanalizace Tovární

Datum uveřejnění 30.11.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.11.2016
Označení verze Aktuální  (12.06.2018 14:44:32)
Systémové číslo P16V00010211
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Brodek u Přerova - kanalizace Tovární
Druh Stavební práce
Popis Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizačních stok v ulici Tovární, které budou zaústěny do stávající kanalizace, odvádějící odpadní vody na stávající ČS4. Z ČS4 budou odpadní vody čerpány na centrální ČOV.
Stavba se nachází v západní čísti městyse Brodek u Přerova. Kanalizační stoky a výtlak jsou situovány převážně do veřejných pozemků – travnaté povrchy podél místní komunikace a podél komunikace II. třídy, a to do místní asfaltové komunikace.
Potrubí výtlaku se na délce 58 m nachází v ochranné pásmu vlečky, tuto vlečku kříží. Potrubí výtlaku bude dále křížit vodní tok Broděknu. Při výstavbě kanalizačních stok a výtlaku dojde k dotčení ochranných pásem stávajících inženýrských sítí: NTL plynovodu, vodovodních řádů, podzemního vedení NN, nadzemního vedení NN, kabelů Telefonika, kabelů veřejného osvětlení, kabelů ČD. Výtlačné potrubí se nachází v blízkosti trafostanice, od které bude situována ve vzdálenosti 3,2 m. Dotčené území se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Přerova, využívané jako místní komunikace a ostatní travnatá plocha.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 735 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 29.12.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Brodek u Přerova - kanalizace Tovární
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Brodek u Přerova
IČO 00301078
Adresa
Masarykovo náměstí 13
75103 Brodek u Přerova
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057277

Nahoru