Výpis systémových zpráv

Bike aréna Vsetín v Semetíně

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 12.04.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 11.04.2013
Označení verze Aktuální  (12.07.2013 10:58:57)
Systémové číslo P13V00001798
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Bike aréna Vsetín v Semetíně
Druh Stavební práce
Popis 1.1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce ve městě Vsetín, v místní části Semetín.

1.2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v níže uvedeném rozsahu:
Jedná se výstavbu 3 gravity trailových tras a 1singletrackové trasy v délce cca 16 km ve Vsetíně, místní části Semetín. Gravity trailové trasy jsou rozděleny do tří kategorií dle obtížnosti jízdy. Součástí je i osazení dvou informačních tabulí, výstražné a informativní značení jednotlivých tras.
SO 01 Gravity traily a singletrack
Gravity trail „modrý“ měří 1,990km a je převládající šířky 0,5m.
Gravity trail „červený“ měří 1,810km a je převládající šířky 0,5m.
Gravity trail „černý“ měří 1,931km a je převládající šířky 0,5m.
Stavební práce na úsecích gravity trailů budou převážně spočívat v zemních pracích, úpravě povrchu, vyrovnání zeminy, provedení zářezu do svahu, hutnění pojízdné plochy, doplnění prohlubní, zpevnění podmáčených míst, odvedení povrchových vod z kaluží, provedení drenáže, vyskládání kamenů v brzdných zónách, nebo vysypání drceným kamenivem frakce 0-32mm, odstranění pařezů, vymýcení drobných dřevin a keřů, zamezení povrchovým vodám vymílání povrchu, umístění dřevěných prvků, lávek a překážek.
Dřevěné lávky jsou navrženy z modřínového dřeva s povrchovou úpravou – přírodním nátěrem. Bude se jednat o nízké dřevěné lávky z dřevěných latí a fošen, upravené pomocí dřevěných kůlů, zemních vrutů o proměnlivé šířce. Budou sloužit k překonání malých terénních nerovností, ale také jako zábavný prvek v trase trailu. Jako dřevěné prvky budou také použity kmeny stromů, tesařsky opracované a fixované do země. Okolní plocha trasy bude upravena hrabáním. Přebytečná zemina bude využita při zemních pracích v další části trailu. Pokácená zeleň bude zpracována a odvezena na skládku Městských lesů Vsetín.
Singletrack bude navržen délky cca 10,000Km a šířky 2,0m.
Umístění singletracku je navrženo na stávajících lesních cestách a svážnicích. Stavební práce budou spočívat pouze v úpravě povrchu trasy, vyrovnání zeminy a kameniva, doplnění prohlubní a výmolů, zpevnění podmáčených míst, zamezení povrchovým vodám vymílání povrchu a v úpravě průjezdného profilu (ořezání větví, smýcení drobných dřevin a keřů, odstranění pařezů).
SO 02 Informační tabule
Jedná se o osazení dvou informativních tabulí s dřevěným rámem a polepem o rozměrech 1,2m x 0,9m. Informační tabule budou vyrobeny z modřínového dřeva s povrchovou úpravou a budou mít betonový základ. Dřevěný podstavec bude délky 0,9m. Umístění tabulí je patrné z výkresové dokumentace.
Na trsách gravty trailů i singletracku budou nadále osazeny výstražné a informativní značení (informace o následující překážce, dřevěném prvku, upozornění na křížení trailů, o křížení, souběhu lesní cesty a na jiná nebezpečí v trase trailu). Přesný text a symboly jednotlivých značek budou navrženy po realizaci zemních prací. Detailní umístění značení se provede za přítomnosti autorského dozoru, zástupce Městských lesů Vsetín a zástupce investora Města Vsetín.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výkopové a zemní práce
Datum ukončení příjmu nabídek 02.05.2013 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru