Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Balicí a krájecí centrum – manipulace a sklady

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 24.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.05.2018
Označení verze Aktuální  (24.04.2019 10:36:00)
Systémové číslo P18V00004108
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Balicí a krájecí centrum – manipulace a sklady
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci realizace projektu ”Vývoj a inovace postupů při krájení a balení masných výrobků”. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových postupů a technologií Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.


II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu balení a krájení
a nová přístavba včetně nové nakládací rampy se schodištěm.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace s názvem „Kostelecké uzeniny a.s., provozovna Kostelec – přístavba a stavební úpravy objektu „balení a krájení“ parc. č.: st. 375, st. 405/2, 1588/3, 1588/7 a 1588/12 k.ú.: Kostelec u Jihlavy“, vypracovaná Studiem DOLMEN s.r.o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice pod číslem akce A 02-17, s výkazem výměr (Příloha č. 2),


Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:
Zahájení plnění: srpen 2018
Ukončení plnění: duben 2019

Přesné lhůty plnění realizace díla jsou definovány v článku 3 Smlouvy o dílo.

Zadavatel předpokládá podepsání smlouvy do 10 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení.


Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Kostelci na pozemcích parc. č.: st. 375, st. 405/2, 1588/312 k.ú.: Kostelec u Jihlavy.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 75 000 000,- Kč bez DPH.
Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s


Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky je umožněna po dohodě s Kontaktní osobou.
Žádost o prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem Kontaktní osobě. Zadavatel umožní prohlídku bez zbytečného odkladu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 75 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba velkoobchodních skladů
  • Výstavba průmyslových budov
  • Výstavba skladů
Datum ukončení příjmu nabídek 17.07.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru