Výpis systémových zpráv

Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 01.11.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.11.2019
Označení verze Aktuální  (06.12.2019 11:07:40)
Systémové číslo P19V00009330
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výstavba nové odběratelské trafostanice 22 kV/0,4 kV, včetně projektové přípravy pro realizaci stavby, projednání s dodavetelem elektřiny ČEZ Distribuce a.s., spolupráci při napojení na distribuční síť a uvedení do provozu, včetně revizní zprávy a protokolu o provedení cejchu měřících transformátorů dle podmínky TPP k žádosti o připojení č. 4121559785.
Součástí zakázky je i získání kolaudačního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí a stavební povolení řeší firma Energy Benefit Centre a.s., kontaktní osoba Ing. Miroslav Zyma, tel. 270 003 955, mobil 737 185 534 ( nová TS je jedním z objektů nového Kulturního domu ). Předpoklad vydání stavebního povolení je 12 / 2019.
Připojení transformační stanice na distribuční síť na hladině VN zajišťuje ČEZ.
Napojení transformační stanice bude ze zemního vedení VN/22kV č. VN 109760/K-CERNYS-HAVLICKOVA-SPINACKA.Napojení bude provedeno naspojkováním a přivedením smyčky do rozváděče VN – KKT. Rozhraní dodávky ČEZ je odpínač (včetně) v poli rozvaděče VN v TS.
Podrobný rozsah dodávky ČEZ je patrný z Technických podmínek připojení k žádosti o připojení (Příloha Zadávací dokumentace – Příloha smlouvy 19_SOBS01_4121559785). V betonové transformační stanici NEK 250/350 bude umístěn transformátor schválený pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj. Na vývodu NN bude osazen rozváděč NN – (2x400V), schválený pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj. V rozváděči NN budou umístěny převodové měřící transformátory 500/5A v třídě přesnosti 0,5 S. Měření spotřeby bude umístěno ve skříni přisazené vně transformační stanice. V nové TS musí být stavebně oddělená a elektricky odpojitelná část pro umístění distribuční části zařízení (kabelová smyčka VN a rozvaděč VN typu KKT). Trafostanice musí mít provedenou zkoušku vnitřním obloukovým zkratem 16 kA /1s. třídy IAC - AB dle ČSN EN 62271-202. Použitá technologie distribuční části zařízení bude odpovídat schváleným standardům vybraného materiálu používaného v distribučních zařízeních provozovatele.
Distribuční část nové trafostanice a zařízení obchodního měření musí být umístěno vně objektu TS, obsluze trvale přístupné i v době nepřítomnosti odběratele. Stávající odběrné místo č. 7531207 na hladině NN bude zrušeno.
Požadavky na novou trafostanici jsou :
* hlavní jistič před elektroměrem bude In = 630A, IR 400A
* odběratelská distribuční stanice1)
* primární napětí transformátoru U1: 22 kV
* sekundární napětí transformátoru U2: 400V
* napětí na krátko transformátoru uk: 4%
* počáteční zkratový proud Ik: 14,2 kA
* nárazový zkratový proud ip: 28,5 kA
* měření spotřeby nepřímé v rozváděči NN na trafostanici
* provedení stanice NEK 250/350 osazená transformátorem, zařízení schválené pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj
* rozváděč VN – KKT a rozváděč NN – RST, zařízení schválené pro provoz ČEZ Distribuce a.s. Severočeský kraj
Energetická bilance objektu Kulturního domu - předpokládané hodnoty zařízení včetně osvětlovacích soustav v objektu a vně objektu kulturního domu :
* vzduchotechnika 15 kW
* chlazení a topení 105 kW
* stabilní odvětrávací zařízení 30 kW
* catering 15 kW
* slaboproud a DATA 20 kW
* výtahy 10 kW
* ostatní instalace 35 kW
* nouzové osvětlení s centrálním akumulátorem 6 kW
* osvětlení budovy 60 kW
* osvětlení vnější a slavnostní 3 kW
* osvětlení scény a sálu 25 kW
* předpokládaný celkem instalovaný příkon svítidel bude 324 kW
* předpokládaný soudobý příkon svítidel při koeficientu 0,75 bude 243 kW
* předpokládaný vypočtený proud je 369,9 kW
Celková hodnota jistění včetně světelných soustav je předpokládána v hodnotě 400A.
Předpokládané nové připojení objektu kulturního domu bude provedeno kabelem 1-AYKY, přípojka bude provedena dvojicí kabelů 1-AYKY 3x240+120 mm2 spojených paralelně. Toto připojení na hladině NN není součástí dodávky. Bližší podmínky připojení řeší samostatná PD – „Kulturní dům v Klášterci nad Ohří – přístavba a přestavba“. (K nahlédnutí u zadavatele).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 15.11.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru