Výpis systémových zpráv

Avionické vybavení pro školící středisko společnosti AIR TEAM, s.r.o.

Datum uveřejnění 18.02.2019  
Označení verze Aktuální  (11.03.2019 16:42:46)
Systémové číslo P19V00001198
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Avionické vybavení pro školící středisko společnosti AIR TEAM, s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: AIR TEAM, s.r.o.
Sídlo: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška
IČ: 28287517
Zastoupený: Ing. Petrem Polákem, jednatelem společnosti

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka souboru prvků a součástí avionického vybavení pro školící středisko společnosti AIR TEAM, s.r.o.. Konkrétně se jedná o:
• Soubor avionického vybavení pro školící středisko
Podrobný popis jednotlivých prvků souboru je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 3. 2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Vybavení pro letadla
Datum ukončení příjmu nabídek 06.03.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Avionické vybavení pro školící středisko společnosti AIR TEAM, s.r.o.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AIR TEAM, s.r.o.
IČO 28287517
Adresa
Masarykovo náměstí 354
66471 Veverská Bítýška
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-006285

Nahoru