Výpis systémových zpráv

VZ/031/2017 - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Datum uveřejnění 14.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.08.2017
Označení verze Aktuální  (31.08.2018 12:33:59)
Systémové číslo P17V00005919
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ/031/2017 - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II
Druh Stavební práce
Popis Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) – automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola – v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Litoměřicích. Jedná se o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu by měla stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř zařízení a SW pro ukládání a vyzvedávání kol.

Součástí stavby bude i realizace nových a oprava stávajících chodníků a zpevněných ploch v rámci kompletního řešení komunikačního propojení v prostoru mezi ulicí „Mezibraní“, železniční tratí a výpravní budovou ČD. Součástí plnění je také napojení parkovací věže (parkovacího domu) na dešťovou kanalizaci a vsakování, které jsou součástí stavebních prací, a dále zajištění konektivity připojení k síti Internet.

Vybraný účastník bude povinen zajistit komplexní revize a servis parkovacího systému po dobu trvání 5leté záruky za jakost v rámci ceny díla (běžný provoz jako např. doplňování mincí, papíru do tiskárny, úklid uvnitř i vně věže zajistí zadavatel).

Zadavatel umožňuje dodavatelům podat nabídky a plnit tuto veřejnou zakázku v části samotného parkovacího zařízení – parkovací věže – zcela dle zpracované projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 zákona, nebo v kombinaci těchto výše uvedených dokumentů s požadavky na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 zákona, kdy dodavatel předloží své řešení v režimu tzv. Design-build (dále též jen „Design-build varianta“). Technické podmínky jsou stanoveny blíže v části 7 této ZD.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž provedení příslušných projektových činností týkajících se parkovací věže (zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby) a provedení příslušných inženýrských činností. Podrobněji viz v přílohách této ZD, zejména v příloze ZD č. 3 – Smlouva o dílo, a též v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 11 124 622,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-022302
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Zařízení pro řízení parkovišť
  • Výstavba parkovacích garáží
  • Stavební úpravy chodníků
Datum ukončení příjmu nabídek 18.09.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VZ/031/2017 - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Litoměřice
IČO 00263958
Adresa
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60063525

Nahoru