Výpis systémových zpráv

Audit – ověření účetní závěrky a účetnictví roku 2017 u příspěvkové organizace MKS Beseda

Datum uveřejnění 21.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.09.2018
Označení verze Aktuální  (06.12.2018 10:55:38)
Systémové číslo P18V00007777
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Audit – ověření účetní závěrky a účetnictví roku 2017 u příspěvkové organizace MKS Beseda
Druh Služby
Popis Předmětem plnění je poskytnutí služby – ověření – audit – účetní závěrky a účetnictví roku 2017, ověření všech účetních případů, které jsou předmětem „Protokolu č.j. MUMB/OFŽ/8968/2018“ z veřejnosprávní kontroly ze dne 11. 4.2018, podaných námitek ze dne 20.4.2018 a vyřízení námitek ze dne 28. 5.2018 u příspěvkové organizace MKS Beseda, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášek na tento zákon navazujících, zejména v souladu s Českými účetními standardy, Mezinárodními účetními standardy, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Zadavatel požaduje ověřit, zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků a hospodářský výsledek příspěvkové organizace. Zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy. Zda hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny, prezentovány a odpovídají smluvním ujednáním. Zda roční účetní výkazy byly zpracovány podle platných pravidel se zaměřením na jich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 3' 7.5254" N, 15° 48' 31.1242" E
Předmět CPV
  • Provádění interních auditů
  • Provádění zákonných auditů
Datum ukončení příjmu nabídek 08.10.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Audit – ověření účetní závěrky a účetnictví roku 2017 u příspěvkové organizace MKS Beseda
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Moravské Budějovice
IČO 00289931
Adresa
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051730

Nahoru