Výpis systémových zpráv

Asfaltování místních komunikací, Velká Jesenice

Datum uveřejnění 19.07.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.07.2019
Označení verze Aktuální  (03.10.2019 11:05:21)
Systémové číslo P19V00006211
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Asfaltování místních komunikací, Velká Jesenice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících místních komunikací v obci Velká Jesenice.
Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávajících nezpevněných povrchů kompletním vozovkovým souvrstvím s asfaltovým krytem. Ve stávajícím stavu jsou všechny vybrané komunikace s nezpevněným povrchem ze zeminy, v některých případech jsou štěrkové. Většina komunikací není lemována ani obrubou, ani nezpevněnou krajnicí.
Budou provedeny kompletní konstrukce vozovek s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Z hlediska šířkového uspořádání jsou všechny komunikace řešeny jako jednopruhové obousměrné komunikace šířky od 3,25 do 4,5m s místy pro vyhnutí protijedoucích vozidel, které jsou oboustranně lemovány nezpevněnými krajnicemi, nebo betonovou silniční obrubou. Odvodnění komunikací je realizováno z části do uličních vpustí, žlabů, nebo zasakováno do ploch zeleně.
Součástí předmětu zakázky je také řešení smluv o napojení na komunikace ve správě Správa silnic Královéhradeckého kraje (https://www.sskhk.cz/)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-034698
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 20.08.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Asfaltování místních komunikací, Velká Jesenice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC VELKÁ JESENICE
IČO 00273163
Adresa
Velká Jesenice 200
55224 Velká Jesenice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 481220

Nahoru