Výpis systémových zpráv

Areál rekreačního zařízení Rusava

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 17.04.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 17.04.2013
Označení verze Aktuální  (18.04.2013 22:29:35)
Systémové číslo P13V00001962
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Areál rekreačního zařízení Rusava
Druh Stavební práce
Popis Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavby je realizace projektu „AREÁL RZ – Rusava výstavba krytého bazénu včetně návazné infrastruktury“, vedeného pod registračním číslem CZ.1.12/3.3.00/31.01581, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP Střední Morava“). Předmětem stavebních prací je přístavba hotelu Rusava, realizovaná jako rozšíření stávajícího wellness provozu o plavecký a dětský bazén. Součástí přístavby je pak dále fitness. Součástí prací jsou i nezbytné stavební úpravy stávajících prostor s ohledem na nezbytné provozní souvislosti, tak aby provoz wellness a fitness tvořil jeden souvislý provozní celek, přístupný od stávající recepce s možností obsluhy od stávajícího baru.
Současně budou rozšířeny stávající zpevněné plochy a zrekonstruováno staré hřiště na nové víceúčelové hřiště.
Konstrukčně je přístavba řešena jako tři samostatné halové hmoty – dětský bazén, plavecký bazén a fitnes, vzájemně provozně propojené. Objekt bude založen na základových pasech. Výška založení bazénu je limitována výškou základové spáry stávající opěrné zdi, ke které je přistavěn. Horní stavba bude provedena v kombinaci, zděné technologie, ocelové a dřevěné konstrukce, s prosklením. Zdrojem vody budou stávající studny náležící k hotelu. Vytápění bude provedeno ze stávající kotelny jako teplovodní – podlahové topení + radiátory. Ohřev vody bude částečně realizován i solárními konektory. Plavecký bazén a dětský bazén budou betonové obkládané keramickou dlažbou.
Víceúčelové hřiště bude vybudováno v místech stávajícího zdevastovaného hřiště o velikosti 16 x 32 m. Povrch bude z materiálu umělá tráva vč. zásypu křemičitým pískem, výška vlákna min. 15 mm, tloušťka podložky min. 2 mm, vlákno fibrelizované rovné, 100% polypropylen, barvy zelené a červené, počet vpichů min. 36 000/m2. Sloupky pro tenis, nohejbal a volejbal budou žárově pozinkované. Celý prostor bude oplocen.
Stavba nevyžaduje nových přípojek inženýrských sítí.
Projekt tvoří tyto stavební objekty:
- SO 101 - základní stavební objekt- přístavba stávajícího hotelu Rusava, rozšíření stávajícího wellness centra a fitness centra, včetně technologie nezbytné stavební úpravy stávajících prostor
- SO 102 – víceúčelové hřiště
- SO 103 – rozšíření zpevněných ploch

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří AKTÉ projekt s.r.o., se sídlem Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 26960834.

Projektová dokumentace je k dispozici na základě žádosti zaslané na elektronickou adresu jaromir.vystrcil@gmail.com. Vzhledem k velikosti datového objemu tuto projektovou dokumentaci nelze poskytnout vzdáleným přístupem zveřejněním na profilu zadavatele. Dle ust. § 48 odst. 2 zákona platí, že části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny (tj. projektová dokumentace), předá či odešle zadavatel dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Projektová dokumentace je poskytována v listinné podobě (jelikož poskytnutí projektové dokumentace prostřednictvím datového nosiče CD-R, DVD či obdobného není možno považovat za poskytnutí zadávací dokumentace elektronickými prostředky dle ust. § 149 zákona, a tuto formu poskytnutí projektové dokumentace je možno považovat pouze jako doplňkovou). Dle ust. § 48 odst. 7 zákona stanovuje zadavatel náklady na reprodukci projektové dokumentace ve výši 6.500,-- Kč včetně DPH. Při zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence bude tato částka uhrazena předem na účet 167062801/0300, v. s. 999, s. s. IČ uchazeče (odeslání PD bude provedeno po úhradě příp. po doručení potvrzení o úhradě zadavateli). Při osobním vyzvednutí (po předchozí dohodě) bude tato částka uhrazena v hotovosti.

Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
Datum ukončení příjmu nabídek 10.05.2013 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Z-FIN, a.s.
IČO 25585193
Adresa
Petržílkova 2267/12
15800 Praha-Stodůlky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru