Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

AGRO JEVIŠOVICE - MODERNIZACE POSKLIZŇOVÉ LINKY

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 07.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.04.2016
Označení verze Aktuální  (17.05.2016 11:15:50)
Systémové číslo P16V00003289
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky AGRO JEVIŠOVICE - MODERNIZACE POSKLIZŇOVÉ LINKY
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je celková rekonstrukce dopravních cest a čističky posklizňové linky v areálu farmy Jevišovice. Skladovací kapacita sil činí 10,000 tun. Sila jsou obsluhována dopravními cestami s výkonem 15 - 20 tun za hodinu. Vzhledem k opotřebení a nízkému výkonu je plánovaná celková rekonstrukce dopravních cest s výkonem 60 tun za hodinu. Současný výkon do 20 tun za hodinu je nedostačující. Součástí zakázky je také rekonstrukce technologie čistění, která má nedostatečný výkon (výkon čističky a předčističky činí 15 tun za hodinu předčištění a 8 tun za hodinu čistění).
Nová čistička musí výkonem odpovídat výkonu nových dopravních cest, tedy 60 tun za hodinu.
Rekonstrukce musí být provedena výhradně v termínech dle zadávacích podmínek tak, aby nebyl ohrožen začátek příjmu zemědělských komodit.

Zakázka bude provedena ve dvou etapách. První etapa bude realizována v roce 2016 a druhá etapa v roce 2017.

V rámci první etapy realizované v roce 2016 budou realizovány zejména, nikoliv však pouze, tyto části zakázky:
 Příjem zrnin (PS 01)
 Čistění zrnin (PS 0210 – 0214)
 Sušení zrnin (PS 0306)
 Plnění sil (PS 0402 – 0410)
 Vyskladnění sil (PS 09)
 Druhá expediční cesta (PS 1001 – 1003)
 Demontáž, montáž, elektroinstalace, doprava, apod.
V rámci druhé etapy realizované v roce 2017 budou realizovány zejména, nikoliv však pouze, tyto části zakázky:
 Čistění zrnin (PS0201 až 0209)
 Sušení zrnin (PS 03 – komplet /vyjma PS0306)
 Plnění sil (PS 0401)
 Skladovací silo č. 1 (PS05)
 Skladovací silo č. 2 (PS 06)
 Skladovací silo č. 3 (PS 07)
 Skladovací silo č. 4 (PS 08)
 Expedice (PS 11)
 Demontáž, montáž, elektroinstalace, doprava, apod.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, které tvoří:
- Projektová dokumentace a popis současného a nového stavu (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr (Příloha č. 2)

Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace v digitální podobě na CD poskytne zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedené v článku 5. této zadávací dokumentace. V žádosti bude uvedeno obchodní jméno uchazeče a jméno osoby, které je oprávněna CD s digitální podobou příloh č. 1 a č. 2 k zadávací dokumentaci za uchazeče převzít.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si uchazeči vyzvednou osobně u kontaktní osoby zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadávacích podmínek).

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy (značky), jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky
a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené zeleniny
  • Instalace a montáž zemědělských strojů
Datum ukončení příjmu nabídek 27.04.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva AGRO JEVIŠOVICE - MODERNIZACE POSKLIZŇOVÉ LINKY
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AGRO Jevišovice, a.s.
IČO 49455958
Adresa
Jevišovice 102
67153 Jevišovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 509661

Nahoru