Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

AGRO JEVIŠOVICE – GRANULAČNÍ LIS

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 22.05.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2020
Označení verze Aktuální  (22.05.2020 14:17:28)
Systémové číslo P20V00003882
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky AGRO JEVIŠOVICE – GRANULAČNÍ LIS
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění zakázky bude kompletní souhrn veškerých prací, dodávek, spojených se zajištěním
dodání, montáže a zprovoznění nového granulačního lisu pro středisko Plaveč, a to včetně demontáže
stávajícího granulačního lisu (V současné době je v rámci linky pro výrobu krmných směsí používán
granulační lis MÜNCH RMP 520 s výkonem 9 tun/h).
Nedílnou součástí zakázky je také napojení nového granulačního lisu na stávající technologie výrobny
krmných směsí, včetně stávajícího vyvíječe páry a sladění s výrobním programem řídícího PC (program
TEBIS)
Součástí nabídky do VŘ musí být také statický výpočet únosnosti stávající podlahy v místě instalace
nového granulačního lisu (lis bude umístěn v 1. patře budovy VKS s omezeným přístupem pro instalaci
předmětu zakázky (bude pravděpodobně nezbytné využití jeřábu pro vyzvednutí předmětu zakázky do
1. patra a využití stávajícího vstupu).
V případě potřeby (dle výsledků statického výpočtu) bude nedílnou součástí zakázky také případné
zpevnění podlahy v místě instalace nového granulačního lisu.
Další podmínky zadání zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou
tvoří:
 Příloha č. 1 - Specifikace
 Příloha č. 2 - Situace
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na
webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/agro-jevisovice-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem
předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění zakázky bude zadavatelem umožněna dne 29. 5. 2020 v 10:00 hodin nebo dne
2. 6. 2020 v 10:00 hodin, v obou případech na adrese: AGRO Jevišovice, a.s., středisko Plaveč (okres
Znojmo).
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě
zadavatele mailem přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního
šetření zúčastní. Vstup na místo plnění zakázky bude povolen maximálně dvěma (2) zástupcům
každého účastníka.
Z průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatelem pořizován písemný ani žádný jiný záznam.
V průběhu prohlídky nebude zadavatel poskytovat žádné další informace k předmětu zakázky ani
odpovídat na vznesené dotazy k předmětu zakázky.
Vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavatelem řešeno vždy výhradně podle ustanovení bodu 4.2
zadání VŘ.
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.500.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stroje pro přípravu krmiva pro zvířata
  • Lisy
Datum ukončení příjmu nabídek 10.06.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AGRO Jevišovice, a.s.
IČO 49455958
Adresa
Jevišovice 102
67153 Jevišovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 509661

Nahoru