Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

AGP HODONÍN - MODERNIZACE FAREM

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.11.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.11.2016
Označení verze Aktuální  (29.11.2016 22:42:26)
Systémové číslo P16V00009960
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky AGP HODONÍN - MODERNIZACE FAREM
Druh Dodávky
Popis Záměrem zadavatele je zajištění několika samostatných dílčích zakázek, sdružených do jedné zakázky jako celku, na vybraných farmách zadavatele ve Strakonicích a Osíku. Zadavatel požaduje realizovat všechny jednotlivé dílčí zakázka a tedy zakázku jako celek pouze jedním vybraným dodavatelem.
Zakázka č. 1. - Dodávka a instalace voliérové technologie na farmu Strakonice
Předmětem této dílčí zakázky je výměna staré nevyhovující technologie za novou voliérovou technologii včetně elektroinstalace, automatizovaného ovládání haly a technologie osvětlení, ventilace, vytápění, krmení, odklizu trusu. Podrobné zadání dílčí zakázky č. 1 je uvedeno
v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Prováděcí projektová dokumentace a popis technologie (Příloha č. 1 zakázky č. 1)
- Výkaz výměr technologie (Příloha č. 2 zakázky č. 1)
Zakázka č. 2. - Rekonstrukce vnitřního opláštění haly 13 na farmě Strakonice
Předmětem této dílčí zakázky je opláštění vnitřku haly PUR panelem, vyhotovení sociálního zázemí pro ošetřovatele a drobné stavební úpravy. Podrobné zadání dílčí zakázky č. 2 je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Prováděcí projektová dokumentace a popis technologie (Příloha č. 1 zakázky č. 2)
- Výkaz výměr opláštění (Příloha č. 2 zakázky č. 2)
Zakázka č. 3. - Dodávka tlakového čističe na farmu Strakonice
Předmětem této dílčí zakázky je dodávka 1 ks teplovodního tlakového čističe vč. příslušenství. Podrobné zadání dílčí zakázky č. 3 je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Specifikace (Příloha č. 1 zakázky č. 3.)
Zakázka č. 4. - Rekonstrukce dopravní cesty na farmě Osík
Předmětem této dílčí zakázky je dodávka centrální dopravníku vajec - dopravní cesty, která nahradí stávající dopravní cestu. Jedná se o výměnu větve C. D. propojující haly 9,7,6,5 s třídírnou vajec. Nová dopravní cesta povede po stávající konstrukci za použití stávajících podpěr. Koncová část centrálního dopravníku bude napojena na třídičku vajec a zabezpečí bezproblémový a plynulý chod celého sběru
a třídění vajec. Podrobné zadání dílčí zakázky č. 4 je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Situační plánek (Příloha č. 1 zakázky č. 4)
- Výkaz výměr (Příloha č. 2 zakázky č. 4)
Zakázka č. 5. - Dodávka ovinovačky palet na farmu Osík
Předmětem této dílčí zakázky je dodávka stroje na ovinování plných palet do stretch fólie. Podrobné zadání dílčí zakázky č. 5 je uvedeno v samostatné příloze zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Specifikace (Příloha č. 1 zakázky č. 5)


Přílohy jednotlivých dílčích zakázek (projektová dokumentace, specifikace a výkaz výměr)
v digitální podobě na CD poskytne zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou v článku 5. této zadávací dokumentace.
V žádosti bude uvedeno obchodního jméno uchazeče a jméno osoby, která za uchazeče dokumentaci na CD bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení

6.2. Prohlídka staveniště
Prohlídka míst plnění dílčích zakázek bude provedena následovně:
1) Zakázka č. 1, zakázka č. 2 a zakázka č. 3:
U výše uvedených zakázek bude prohlídka staveniště uchazečům umožněna dne 24. 11. 2016 od 10:00 do 12:00 na adrese: Strakonice-Nebřehovická 522, Strakonice, 386 01.
2) Zakázka č. 4 a zakázka č. 5:

U výše uvedených zakázek bude prohlídka staveniště uchazečům umožněna dne 29. 11. 2016 od 10:00 do 12:00 na adrese: Mařákova 931, 569 67 Osík u Litomyšle
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby uchazeči zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména uchazeče a jména osob, které se za uchazeče místního šetření zúčastní.

Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky staveniště.
Místní šetření je nezbytné realizovat výhradně v termínu k tomu určenému ze strany zadavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Dopravníkové pásy z kaučuku
  • Výtahy a dopravníky
  • Balící stroje nebo baličky
  • Vysokotlaká mycí zařízení
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Instalace a montáž zemědělských a lesnických strojů
Datum ukončení příjmu nabídek 13.12.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AGROPODNIK Hodonín a.s.
IČO 46971963
Adresa
Vacenovická 1271
69602 Ratíškovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527322

Nahoru