Výpis systémových zpráv

Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost společnosti AR auto s.r.o.

Datum uveřejnění 26.05.2017  
Označení verze Aktuální  (11.07.2017 15:41:09)
Systémové číslo P17V00003444
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Adaptace brownfieldu na podnikatelskou nemovitost společnosti AR auto s.r.o.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky jsou stavební práce.
Předmětem zakázky je revitalizaci brownfieldu a jeho přeměnu na podnikatelský objekt, který bude sloužit jako Stanice technické kontroly pro traktory.

Stavební úpravy řešené projektem lze rozdělit na tři stavební objekty SO 01 Rekonstrukce – Stanice technické kontroly pro traktory, SO 02 Objekt údržby objektu a SO 04 - Vodovodní přípojka.
Stavební řešení projektu
SO 01 Rekonstrukce – Stanice technické kontroly pro traktory
Nosná konstrukce – ocelový skelet
Fasádní plášť – sendvičové panely s PIR izolační výplní tl. 120mm DP1.
Střecha – plochá, skládaná: trapézový plech, 200mm EPS 150 S, PVC hydroizolační fólie
Zděný sokl – ztracené bednění zateplené 100mm XPS
Příčky – pórobetonové s omítkou
Podhledy – hala – otevřený podhled, zázemí – minerální podhled, umývárna, sklad pelet a kotelna – SDK podhled
Podlahy
- haly - na XPS leží pojízdná vyztužená železobetonová deska s epoxydovou stěrkou s odpovídajícími protiskluzovými vlastnostmi
- zázemí – na XPS leží vláknobetonová mazanina s keramickou dlažbou
Výplně otvorů - viz. D.1.8 Tabulka oken a D.1.11 Prosklené výkladce.
Hlavní vstup – automatické posuvné dveře. V případě výpadku proudu nebo Požáru bude zajištěna možnost jejich mechanického otevření.
Vrata do hal – Vrata s hydraulickým pohonem, Umax=1,2W/m2K, prosklení ve výšce očí a dveřní křídlo min. 800/1970mm viz. D.1.10 Tabulka vrat
Vnitřní dveře – na bázi dřeva, Dveře na rozhraní požárních úseků (sklad pelet, kotelna a technické zázemí) budou mít požadovanou požární odolnost a zavírač
Venkovní asfaltové komunikace - D1‐N‐1‐III‐PII; silnice II a III tř a místní komunikace
Chodníky: betonová/zámková dlažba tl. 60mm, betonová mazanina tl. 40mm, štěrkodrť tl. 200mm
Oplocení: ocelové sloupky, betonové podezdívky, poplastovaná drátěnka, ostnatý drát, celková výška h=2 m
Stávající zdivo – sanační omítky, keramická/betonová stříška
Opěrné zdi – monolitický beton

SO 02 Objekt údržby objektu
Ocelová konstrukce – antikorozní opatření, nátěr, částečný výměna
Zdivo – vyzdění z CP do původního stavu + nový ztužující věnec, sanační omítky
Krov – částečná výměna, chemická ochrana proti dřevokaznému hmyzu
Střešní krytina – nový trapézový plech
Podlaha – nová betonová podlaha s epoxydovou stěrkou
Opláštění – bude obnoveno polootevřené opláštění pod střechou a ve štítech z trapézového plechu

SO 04 Vodovodní přípojka
Na veřejný vodovod IPE 160 bude navrtávacím pasem napojena vodovodní přípojka IPE 40 o délce 6m ukončená ve vodoměrné šachtě. Dále do objektu pokračuje soukromí přívod vody v potrubí IPE 40. Na hraně areálu je revizní šachta.
b) konstrukční řešení – DSP
SO 01 – STK a manipulační plocha
Hala – Jedná se o příčný skeletový systém prostorově ztužený příčným zavětrováním s rozpony cca 5/6m.
Nová konstrukce je staticky nezávislá na zachovalém zdivu.
SO 02 Objekt údržby
Jedná se o ocelový skelet ztužený vyzdívkami z CP. Se spinadlovým krovem kombinující dřevěné krokve s ocelovými táhly.
c) mechanická odolnost a stabilita
Statický návrh ocelové konstrukce STK byl navržen autorizovaným inženýrem a je součástí dokumentace.
Objekt nebude změněna statika objektu, pouze opravena do původního stavu.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 ZD).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 49 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AR auto s.r.o.
IČO 26129205
Adresa
Průmyslová 1208
27101 Nové Strašecí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru