Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vzory dokumentů

Výpis systémových zpráv

Popis služby

Služba Portálu pro vhodné uveřejnění „Vzory dokumentů pro zadavatele veřejných zakázek“ pokrývá pro uvedené období oblast dokumentace pro zadavatele veřejných zakázek z hlediska kompletnosti, věcné správnosti a souladu s platnou legislativou.

Rozsah služby

Seznam vzorů dokumentů

1. Zadávací dokumentace – výzva, otevřené řízení, VZMR
2. Zpracování dokladů o kvalifikaci a nabídky
3. Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace
4. Jmenování hodnotící komise, pozvánka a další
5. Protokol o otevírání nabídek
6. Protokol o prvním jednání hodnotící komise
7. Zpráva o hodnocení nabídek
8. Žádost objasnění a doplnění nabídky
9. Oznámení o výběru dodavatele
10. Oznámení o zrušení zadávacího řízení
11. Výzva k součinnosti k uzavření smlouvy
12. Písemná zpráva zadavatele
13. Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání

Forma dodávky produktu

- ZIP archiv ke stažení pro předplatitele služby pro dané období.
- Dokumenty ve formátu DOCX.
- Certifikát o pravosti a kompletnosti včetně kontrolních součtů.

Omezení odpovědnosti

Poskytovatel nezodpovídá za způsob a výsledek použití Služby.

Další informace

podpora@qcm.cz