Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Strategie elektronizace zadávání veřejných...

Výpis systémových zpráv

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo v pátek 23. 10. do meziresortního připomínkového řízení novou strategii elektronizace na období 2016 až 2020. Připomínkové řízení probíhá do 9. 11., kdy je možné se ke strategii vyjadřovat.

Strategie vznikala od jara 2015, bohužel zcela bez konzultací s odbornou veřejností nebo klíčovými zadavateli. Při bližším zkoumání 109 stran dlouhého dokumentu je možné odhalit příčinu. Strategie je v podstatě marketingovým materiálem, prosazujícím Národní elektronický nástroj (NEN). Strategie na první pohled sofistikovaným způsobem zkoumá různé aspekty fungování elektronizace veřejných zakázek a vždy dojde k závěru, že tak jak se to dělá nyní (jak to doposud MMR dělalo) je špatně a vše zachrání NEN. Pro případ, že by zadavatelé tuto dobrou zprávu nepochopili, plánuje MMR zavést používání NEN jako povinné.

NEN je dinosaurus, který byl naprojektován na přelomu 2009 a 2010 a který se podařilo po pěti letech klopotného vývoje spustit v srpnu 2015 do ostrého provozu. Ačkoliv byl oficiálně akceptován v dubnu 2014, doposud na něm stále probíhají práce, o čemž svědčí i zvětšující se uživatelská dokumentace, která nyní obsahuje 30 příruček. O tom, že jeho vznik nebyl jednoduchý, svědčí nejen pokuta 500 000 Kč od ÚOHS za porušení zákona o veřejných zakázkách, ale i audit NKU a v neposlední řadě i zájem policie ČR.

Strategie zcela ignoruje existující trh elektronických nástrojů, který se podařilo vybudovat od roku 2006, od kdy platí aktuální zákon o veřejných zakázkách, který elektronizaci umožnil. Naprostá většina významných zadavatelů investovala nemalé částky a pořídila si nástroje, které byly certifikovány dle požadavků MMR – tyto nástroje byly integrovány s vnitřními systémy, uživatelé proškoleni, přizpůsobeny vnitřní směrnice atd. Velká část v současné době používaných nástrojů byla prověřena na desítkách tisíc zakázek, které zpracovaly.

MMR nyní chce všechny tyto nástroje nahradit NENem, jehož vývoj byl 3 roky opožděn a který zatím zvládl zpracovat méně než 20 zakázek. MMR se pouští do obrovského hazardu, kdy nasazuje nikde neprověřenou technologii vyvinutou a provozovanou firmou Tesco SW a nutí zadavatele, kteří mají elektronizaci veřejných zakázek již dávno vyřešenou, aby začali s řešením znova. Kombinace zcela nového zákona o veřejných zakázkách připravovaného na jaro 2016 a požadavek na stěhování tisíců zadavatelů a stotisíců zakázek na NEN bude velmi špatnou zprávou pro všechny zadavatele.

Za zmínku stojí i finanční stránka projektu. Doposud náklady na projekt NENu bez mála dosahují astronomických 500 mil Kč, v této částce však není zohledněno žádné přizpůsobení legislativě, žádné úpravy na míru zadavatelům, žádné úpravy dle směrnic EU atd, takže lze předpokládat, že částka bude dále narůstat.

Nezbývá jen doufat, že tato Strategie skončí jako mnoho jiných strategií v archivu a zvítězí pragmatický přístup, kdy bude ponecháno na zadavatelích, aby si sami zvolili, které z dostupných řešení jim vyhovuje nejlépe.