Výpis systémových zpráv

Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Sloup, rozšíření kanalizace 08.02.2016 25.08.2020 Nezveřejněna
Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup CHYBÍ 25.08.2020 Nezveřejněna
Sloup, ZEMSPOL - zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace 09.03.2020 09.03.2020 Nezveřejněna
Obec Šošůvka, lokalita Helišova skála - dešťová kanalizace CHYBÍ 07.11.2016 Nezveřejněna