Výpis systémových zpráv

Obec Zlobice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Místní komunikace v lokalitě Přihlásek v obci Zlobice – 2. etapa, SO 103 Kanalizace 30.10.2019 30.10.2019 Nezveřejněna
Zlobice - Pořízení požárního automobilu 25.02.2019 14.10.2019 Nezveřejněna
Oprava MK č. 3c Přihlásek v obci Zlobice 25.09.2019 26.09.2019 Nezveřejněna
Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice 01.08.2018 19.09.2018 Nezveřejněna
Zvodnělý poldr Zlobice 24.08.2018 27.08.2018 Nezveřejněna
Realizace biokoridorů v ÚSES Zlobice 21.03.2017 24.03.2017 Nezveřejněna
Zvodnělý poldr Bojanovice 14.09.2015 02.10.2015 Nezveřejněna