Výpis systémových zpráv

OBEC ŽĎÁR

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Veřejnoprávní smlouva Farnost 29.11.2019 09.09.2020 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva 29.04.2020 20.05.2020 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva 29.04.2020 20.05.2020 Zveřejněna
Skutečné náklady Rekonstrukce cesta Otěvěky 25.02.2019 24.10.2019 Zveřejněna
Odvoddnění cesty Žďár-Otěvěky CHYBÍ 30.04.2019 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva CHYBÍ 29.04.2019 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poslytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Žďár 20.12.2018 08.04.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo Rekonstrukce polní cesty mezi Žďárem a Otěvěkami 25.02.2019 03.04.2019 Zveřejněna
Skutečné náklady na osvětlení a nové chodníky 09.11.2018 09.11.2018 Zveřejněna
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory - Spolek přátel kaple sv. Martina z.s. 31.01.2018 01.02.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č.1/12/2017 / chodníky v obci Žďár str. 1 06.01.2018 13.01.2018 Nezveřejněna
Osvětlení nových chodníků 31.05.2017 30.11.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo Akce - Osvětlení /chodník podél silnice I/27 -VO-Žďár 31.05.2017 13.11.2017 Zveřejněna
Výstavba víceúčelového hřiště v obci Žďár 25.05.2016 01.11.2016 Nezveřejněna