Výpis systémových zpráv

Obec Všestary

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky 17.04.2020 10.02.2021 Nezveřejněna
Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa 27.07.2020 28.07.2020 Nezveřejněna
Všestary - Vestavba dvou bytů v č.p. 35, Všestary 11.03.2020 12.03.2020 Nezveřejněna
Rosnice, zastávka autobusu 24.02.2020 02.03.2020 Nezveřejněna
Územní studie lokality B-Z1 v katastrálním území Bříza u Všestar 21.10.2019 23.10.2019 Nezveřejněna
PD "Chodníky v místní části Všestary" 01.10.2019 10.10.2019 Nezveřejněna
Varný elektrický kotel 14.03.2019 25.09.2019 Nezveřejněna
Výměna oken školní jídelna 11.09.2019 20.09.2019 Nezveřejněna
PD a projednání "Přístupová cesta k ČOV ve Všestarech" 21.05.2019 07.08.2019 Nezveřejněna
Oprava pomníků 03.04.2019 03.04.2019 Nezveřejněna
Oprava oplocení ZŠ Všestary 07.03.2019 08.03.2019 Nezveřejněna
Realizace PD "Všestary - areál ZŠ, MŠ a plaveckého bazénu, úprava dopravního řešení a parkování 25.01.2019 29.01.2019 Nezveřejněna
Objednávka - Pacalt - knihovna Všestary 23.11.2018 04.12.2018 Nezveřejněna
KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNNÍ ČÁSTI - AUTORSKÝ DOZOR 23.11.2018 29.11.2018 Nezveřejněna
Park Všestarka – Přístupový chodník a úpravy komunikace 28.11.2018 28.11.2018 Nezveřejněna
„KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI“ 10.10.2018 18.10.2018 Nezveřejněna
Objednávka - Podlahy Tomek - MŠ Všestary 26.06.2018 27.06.2018 Nezveřejněna
Areál tělocvičny u školy Všestary - Oprava sociálních zařízení 15.06.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
KNIHOVNA A CVIČNÁ KUCHYŇKA 21.06.2018 21.06.2018 Nezveřejněna
Výměna bazénové fólie – bazén Všestary 24.05.2018 30.05.2018 Nezveřejněna
Objednávka - Bříza - pomník padlým v 1. světové válce 26.04.2018 02.05.2018 Nezveřejněna
Objednávka - oprava zábradlí u rybníka v Rozběřicích 26.04.2018 02.05.2018 Nezveřejněna
Mlatová cesta U Všestarky 23.04.2018 25.04.2018 Nezveřejněna
ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2. stupně č. p. 57 - TDI 27.03.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2. stupně č. p. 57 10.01.2018 11.01.2018 Nezveřejněna
KANALIZACE A ČOV VŠESTARY A MÍSTNÍ ČÁSTI – TDI A BOZP 31.10.2017 07.11.2017 Nezveřejněna
Výstavba nové garáže vč. elektrické instalace 12.09.2017 18.09.2017 Nezveřejněna
Demolice stávající garáže vč. jejich základů 05.09.2017 05.09.2017 Nezveřejněna
ČOV a kanalizace Všestary a místní části – bankovní úvěr 16.08.2017 25.08.2017 Nezveřejněna
VŠESTARY – CHODNÍKY, LOKALITA LÍPA 23.08.2017 23.08.2017 Nezveřejněna