Výpis systémových zpráv

Obec Suchohrdly

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SUCHOHRDLY 19.04.2018 15.05.2018 Nezveřejněna
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY 11.05.2018 15.05.2018 Nezveřejněna
Kupní smlouva č. KS 13.11.2017 13.11.2017 Nezveřejněna
II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (průtahy) 20.09.2017 19.10.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce místní komunikace ul. Dlouhá 06.09.2017 20.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů A.S.A. 02.01.2002 19.10.2016 Nezveřejněna
Stavba odlehčovacího fotbalového hřiště 20.10.2015 20.01.2016 Nezveřejněna
„Biocentrum s vodní plochou Pod Hájkem“ 30.10.2014 02.12.2015 Nezveřejněna
Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část 25.08.2015 30.09.2015 Nezveřejněna
ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice - dodávka výpočetní techniky a interaktivní tabule 25.08.2015 30.09.2015 Nezveřejněna
Zateplení budovy obecního úřadu a mateřské školy 20.11.2014 30.09.2015 Nezveřejněna
Stavební úpravy ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice 25.08.2015 30.09.2015 Nezveřejněna
Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly 25.08.2015 30.09.2015 Nezveřejněna
ZŠ Suchohrdly a ZŠ Kuchařovice - dodávka školního nábytku 25.08.2015 30.09.2015 Nezveřejněna
Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Suchohrdly 02.12.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Oprava místních komunikací stavba 01 ulice U hájku stavba 02 parkoviště před Znorou Suchohrdly 08.11.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Obytný soubor Suchohrdly - Lokalita Pálava I. SO 02 Komunikace 08.11.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Obec Suchohrdly - oprava komunikace ke škole 08.11.2013 15.04.2015 Nezveřejněna
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Suchohrdly 03.07.2013 15.04.2015 Nezveřejněna