Výpis systémových zpráv

Obec Srbice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Obytná skupina Srbice- Technická a dopravní infrastruktura, komunikace VĚTEV D 02.05.2019 03.05.2019 Nezveřejněna
Oprava mistní komunikace v obci Srbice CHYBÍ 03.10.2018 Nezveřejněna
Likvidace odpadních vod v obci Srbice- 1. etapa- technický dozor investora a koordinátor BOZP CHYBÍ 22.08.2018 Nezveřejněna
Teplice, Sobědruhy, ČSOV – zkapacitnění kanalizace 20.12.2017 20.12.2017 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení Srbice-Staré Srbice, 1 a 2 etapa CHYBÍ 08.01.2017 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení Srbice- Staré Srbice, 1. a 2. etapa 20.12.2016 21.12.2016 Nezveřejněna
Cyklostezka Srbice -DUR? IC UR? DSP? IC SP CHYBÍ 02.09.2016 Nezveřejněna
Cyklostezka Srbice-DUR,IC UR, DSP, IC SP 31.08.2016 31.08.2016 Nezveřejněna