Výpis systémových zpráv

Obec Slatina

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Zajištění technického dozoru investora na stavbě a koordinátora BOZP na stavební akci: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ 16.08.2018 21.08.2018 Nezveřejněna
Napojení KD na odpadní teplo z BPS Slatina 01.03.2018 27.03.2018 Zveřejněna
Přístřešek v odpočinkové zóně 08.11.2017 10.01.2018 Nezveřejněna
Dodávka stromů pro obec Slatina 28.03.2017 04.04.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694/16 24.03.2017 27.03.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694/16 24.03.2017 27.03.2017 Nezveřejněna
Zpracování prováděcí dokumentace – Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Slatina 04.01.2016 18.01.2016 Nezveřejněna